We wtorek, odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. W trakcie posiedzenia, Rada zajęła się omówieniem sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2023 r. Sprawozdanie zaprezentował m.in. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.

PIP przeprowadziła ponad 61 tys. kontroli w 2023 r.

Reklama

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 61 tys. kontroli w 2023 r. u prawie 50 tys. pracodawców. Stanecki zaznaczył, że większość przeprowadzonych kontroli była wynikiem złożonych skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. Łącznie tych skarg wpłynęło ponad 43 tys., a zakres tematyczny obejmował przeróżne zagadnienia - dodał Stanecki. Wskazał, że aż 37 proc. wszystkich skarg dotyczyła problemów z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą. Dodał, że w wyniku interwencji PIP, w tym zastosowaniu środków prawnych, do 65 tys. osób wykonujących pracę zarobkową trafiło ponad 70 mln złotych.

Ponad 72 tys. bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników

Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że inspektorzy także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskali bardzo wymierne efekty. W trakcie prowadzonych kontroli, zlikwidowali ponad 72 tys. bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników. Każde z nich mogło skutkować wypadkiem przy pracy - przekazał Stanecki. Wspomniał także, że zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest nie tylko likwidacja zagrożeń w trakcie kontroli, ale także prowadzenie kampanii prewencyjno-promocyjnych. Działania te, mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy.

Reklama

Zwalczanie szarej strefy w zatrudnieniu

Stanecki przekazał, że inspektorzy zajmowali się także sprawami dotyczącymi legalności zatrudnienia obywateli polski, a także cudzoziemców. Zaznaczył, że to jest bardzo trudny i wrażliwy obszar działań Państwowej Inspekcji Pracy. Oczekiwania społeczne dotyczące zwalczania szarej strefy w zatrudnieniu i ograniczenia wyzysku są duże, a możliwości sprawcze Inspekcji w tej sferze są ograniczone - poinformował Stanecki. Przekazał, że przeprowadzono ponad 9 tys. kontroli wykonywania pracy przez 39 tys. 403 cudzoziemców. Dodał, że aż 17 proc. z nich powierzono nielegalną pracę.

Potrzebne są zmiany

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przekazał, że by skutecznie rozwiązywać wszystkie problemy związane z legalnością zatrudnienia, potrzebne są zmiany i analiza roli, jaką Państwowa Inspekcja Pracy ma odgrywać. Dodał, że zebrane dane i ich analiza są - w jego ocenie - doskonałym materiałem wyjściowym do opracowania nowych rozwiązań, które sprawią, że inspektorzy będą mogli bez przeszkód rozwiązywać najbardziej kluczowe problemy osób świadczących pracę. Nasze ograniczone zasoby kadrowe - przypominam, że jest około 1 tys. 500 zaledwie inspektorów - muszą być maksymalnie wykorzystane. Inspektor w swoim działaniu musi skoncentrować się na realizacji powierzonych mu zadań, a nie na zmaganiu się z biurokracją i nabijaniu statystyki- podkreślił Stanecki. Dodał, że wg. szacunków, tylko 30 proc. czasu inspektor poświęca na kontrolę, a resztę przeznacza na czynności administracyjne. Zdaniem niektórych inspektorów, czas poświęcony na kontrolę wynosi jeszcze mniej. Wyraził nadzieję, że tym sprawozdaniem przekona wszystkie środowiska do tego, by poparły zmiany, które mają sprawić, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie bardziej skutecznym organem, a także będzie miała bardziej realny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz ochronę ich praw.

Stanecki poinformował także, że jest już po rozmowach z przewodniczącą Rady Ochrony Pracy i poprosił, by we wrześniu, jeśli znajdzie się czas, porozmawiać o nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Dodał, że ma nadzieję, że dzięki tym zmianom, przy kolejnych sprawozdaniach będzie można mówić o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy jest organem skutecznym.