Praca w upale nie jest łatwa, a rosnąca średnia temperatura globalna może skutkować coraz częstszymi i bardziej dotkliwymi falami upałów. Zapytaliśmy Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego o to, jakie powinny panować warunki w pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do wody pitnej?

Reklama

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przekazał redakcji Dziennik.pl, że nie jest to dla niego nowy temat, bo sam rozważał wprowadzenie zmian tych przepisów. Zaznaczył, że problem wysokich temperatur nie jest jednoznaczny. Kwestia wysokich temperatur to też jest kwestia indywidualna. Z badań naukowych wynika, że odczucia temperatury są subiektywne i nie każdy organizm tak samo odbiera wysoką temperaturę. Dlatego nie możemy tutaj wprowadzać jednolitych zasad – tłumaczył Inspektor.

Dodał, że dla ustalenia indywidualnego komfortu cieplnego trzeba by było brać pod uwagę wiele elementów występujących w środowisku pracy. Poczucie komfortu bądź dyskomfortu cieplnego jest uzależnione od różnych czynników, między innymi od prędkości i wilgotności powietrza. Ważne dla odczuwania temperatury są także metabolizm, aklimatyzacja i rodzaj noszonej odzieży Pomyślałem, jako osoba odpowiedzialna wtedy za legislację z zakresu prawa pracy, że jeżeli będziemy wprowadzać jakieś wzory, jakieś prędkości wiatrów i do tego jeszcze dojdzie element subiektywny w postaci odczuć człowieka, to nie da się tego zrobić – powiedział.

Reklama

Program poprawy warunków BHP

Stanecki zapewnił, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy co trzy lata realizuje rządowy program poprawy warunków BHP, w którym przeprowadza się badania dotyczące wysokich temperatur. Dodał, że pracodawcy powinni stosować się do wytycznych przez nich publikowanych. Inspektor poinformował także, że w resorcie pracy sprawdzano pod tym względem rozwiązania wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. Nie ma jednak wzorca, z którego moglibyśmy skorzystać – dodał.

Maksymalne temperatury w pracy

Stanecki przypomniał, że Centralny Instytut Ochrony Pracy rekomenduje, by w pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowej i przy pracach niewymagających dużego wysiłku fizycznego temperatura wynosiła do 30 st. C, przy wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej do 28 st. C, a w warunkach szczególnych do 26 st. C.

Woda dla pracowników

Należy także przypomnieć, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 112).