Osoby ubezpieczone w ZUS mogą zadecydować do 31 lipca, czy część składki emerytalnej (2,92 proc.) zapisać na subkoncie w ZUS, czy przekazać ją na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Składający oświadczenie decyduje, gdzie ma być przekazana część składki na ubezpieczenie emerytalne. Składka będzie przekazywana zgodnie z decyzją danej osoby albo na rachunek w OFE albo ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Reklama

Jak poinformować o zmianie?

Należy przekazać do ZUS wypełnione "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych" ZUS-US-OFE-03. Wzór oświadczenia można znaleźć na portalu Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS, na stronie internetowej zus.pl, a także w każdej placówce ZUS. Oświadczenie można przekazać elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS, osobiście, w każdej placówce ZUS, a także można je przekazać drogą pocztową na adres dowolnego oddziału ZUS.

Reklama

Co w przypadku, gdy nie złożymy deklaracji?

Osoby, które nie złożą deklaracji, będą dalej przekazywać część składki emerytalnej zgodnie z deklaracją z poprzedniego okna transferowego. Jeżeli nie chcemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym, nie musimy nic robić.

Został Ci 10 lat do emerytury lub mniej?

Jeśli zostało Ci 10 lat, bądź mniej do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nie składasz oświadczenia. Tu działają przepisy dotyczące uruchomienia "suwaka bezpieczeństwa". Wtedy też ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS, które są zapisywane na subkoncie.

Kiedy odbyło się pierwsze okno transferowe

Pierwsze okno transferowe, w którym członkowie OFE mogli podjąć decyzję o sposobie przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne, odbyło się w 2014 r. Wtedy też, osób uprawnionych do złożenia oświadczenia było 16 mln 678 tys. 034 (liczba otwartych rachunków w OFE).