Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł. Kolejną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zaplanowano na lipiec. Wyniesie ona wówczas 4300 zł. Od 1 stycznia 2024 r. wzrosła także minimalna stawka godzinowa wzrosła, która wynosi 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę. Pierwotnie o propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia Rada Ministrów miała debatować w poniedziałek w Białymstoku.

Reklama

Co gwarantuje ustawa

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Co wiemy do tej pory?

Według nieoficjalnych informacji Business Insider rząd rozważa dwie opcje. Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej zaproponuje dziś wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2025 r. w wysokości 4592 zł, co oznaczałoby jego wzrost o 292 zł, czyli 6,8 proc. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaś ma zaproponować wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4625 zł. Ta kwota oznaczałaby wzrost o 325 zł, czyli 7,5 proc.

Jaka jest propozycja związków zawodowych?

Reklama

Dyrektor wydziału polityki gospodarczej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych(OPZZ) Norbert Kusiak jeszcze pod koniec maja przekazał redakcji Dziennik.pl, że zdaniem trzech centralnych związków zawodowych płaca minimalna powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 4650 zł. Jako minimum wskazał kwotę 4626 zł. Zaznaczył, że płaca minimalna powinna wzrosnąć o co najmniej 8,14 proc. Dodał, że związki zawodowe są gotowe do negocjacji, ale minimalny próg wzrostu nie podlega dyskusji.

Co mówią pracodawcy?

Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest zbyt duże. Przede wszystkim szkodzi tym 30 proc. najbiedniejszym powiatom w Polsce - powiedział w rozmowie z redakcją Dziennik.pl prezes ZPP Cezary Kaźmierczak. Przekazał, że stanowisko pracodawców jest niezmienne. Pracodawcy zgodzą się na minimalną podwyżkę ustawową.

A jeśli nie dojdzie do porozumienia?

Bardzo prawdopodobne, że podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego nie dojdzie do porozumienia. Jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na Radzie Dialogu Społecznego, Rada Ministrów ma czas na ustalenie jej w drodze rozporządzenia do 15 września. Jednak, nie może ona być niższa niż zaproponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej zaproponowanej podczas Rady Dialogu Społecznego.