Rada Ministrów zajęła się w czwartek założeniami projektu budżetu państwa na rok 2025; propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025; propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.; propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Reklama

Propozycja rządu

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. O propozycji poinformowano w komunikacie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, powinien wynieść ok. 28,1 mld zł.

Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji

Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.