Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w każdym momencie. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników, by na tym nie stracić. 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, który potrwa do 31 maja 2025 r. Oznacza to, że żeby zachować ciągłość w wypłacie świadczenia, należało złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do 31 maja 2024 r. Osoby, które tego nie zrobiły, mają jednak jeszcze możliwość otrzymania w późniejszym terminie wyrównania za czerwiec.

Reklama

Jeśli złożysz wniosek do 30 czerwca 2024 roku, otrzymasz prawo do świadczenia za cały okres - od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Osoby, które złożą wniosek o wypłatę do 30 czerwca mogą liczyć na to, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2024 r.

Ważne terminy wypłaty świadczeń

od 1 do 30 czerwca 2024 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,
od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.
Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.


Reklama

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną przez:

  • portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.