Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu br. osiągnęła poziom 5,1 proc. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z prognozami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - poinformował resort rodziny w poniedziałek na platformie X.

Reklama

Ministerstwo przypomniało także, że niższą stopę bezrobocia w kwietniu zanotowano po raz ostatni w 1990 r. Stopa bezrobocia w kwietniu br. była niższa o 0,2 pkt proc. niż przed miesiącem oraz w kwietniu 2023 r. Ponadto w końcu kwietnia 2024 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła do 797,1 tys. osób. Co stanowiło o 24,9 tys. osób mniej niż rok wcześniej i o 25,1 tys. mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

bezrobocie w kwietniu / X.com / MRPiPS/GUS

Ponadto, resort poinformował, że w kwietniu 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 90,1 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co wiąże się ponad 10 proc. wzrostem (10,8 proc.) w porównaniu z kwietniem 2023 r.