Posiadanie telefonu służbowego

Warto minimalizować liczbę aplikacji na firmowych telefonach - rekomendacja dotyczy nie tylko komunikatorów” — powiedział w rozmowie z Dziennik.pl Michał Sajdak z sekurak.pl.

Zaznaczył, że każda dodatkowa aplikacja to potencjalnie kolejne miejsce wejścia przez hackerów na telefon. „Jak to się fachowo nazywa — mając dużo aplikacji na telefonie zwiększamy powierzchnię ataku” – dodał Sajdak.

Przypomniał, że niemal każda większa aplikacja na telefonie posiada luki bezpieczeństwa, które są sukcesywnie łatane przez producentów. „Warto sprawdzić, czy aktualizujemy aplikacje na telefonie oraz, czy mamy skonfigurowane automatyczne aktualizacje” - dodał.

Reklama

Z innej strony można wyobrazić sobie sytuację, kiedy aplikacja mobilna jest bezpieczna, ale dopiero w aktualizacji wprowadzana jest pewna luka czy zmiana mająca negatywny wpływ na bezpieczeństwo, czy prywatność użytkowników” – mówił. Podkreślił, że osobną kwestią jest fakt, że aplikacje mobilne wysyłają pewne dane do serwerów producenta. „W przypadku potencjalnie wrogiego kraju, mogą powstawać wątpliwości, jak te dane są wykorzystywane. Jest to jeden z głównych zarzutów odnośnie TikToka” - podsumował.

Rekomendacje eksperta

Reklama

Zdaniem Sajdaka ważne jest m.in.:

  • dbanie o aktualizacje oprogramowania telefonu (iOS lub Android);
  • skonfigurowanie zdalnego lokalizowania telefonu (na wypadek kradzieży, zgubienia);
  • minimalizacja liczby aplikacji zainstalowanych na telefonie;
  • nieinstalowanie aplikacji polecanych przez nieznane osoby / nieinstalowanie aplikacji spoza oficjalnych sklepów;
  • zabezpieczenie telefonu odpowiednio silnym kodem PIN;
  • pamiętanie o realizacji okresowych kopii bezpieczeństwa telefonu.

Zabezpiecz swoje informacje przed nieautoryzowanym dostępem

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni także zwracają uwagę na bezpieczeństwo danych na telefonach. "Należy zadbać o zastosowanie hasła, unikać instalowania nieznanych aplikacji oraz unikać korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. W ten sposób zabezpieczysz swoje informacje przed nieautoryzowanym dostępem" - przekazano w mediach społecznościowych.

Odpowiedzialność za telefon służbowy

Zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu bądź wyliczenia się.

Jest jeden wyjątek. Jeśli pracownik wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia - pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności i nie odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu.