Kiedy osoba uprawniona do emerytury składa wniosek o przyznanie świadczenia, uwzględnia się kwotę zgromadzoną na indywidualnym koncie emerytalnym oraz prognozowane dalsze trwanie życia, które jest określane na podstawie tablic przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) każdego roku w kwietniu.

Reklama

Wysokość świadczenia jest obliczana przez podzielenie zgromadzonych środków przez przewidywaną liczbę miesięcy życia zgodnie z tablicami GUS. Z uwagi na tendencję do wydłużania się średniego dalszego trwania życia, złożenie wniosku po dacie urodzenia staje się korzystniejsze. Nawet krótki okres "opóźnienia" może przyczynić się do zwiększenia wysokości emerytury.

Co trzeba zrobić, aby przejść na emeryturę?

Aby otrzymać emeryturę, konieczne jest spełnienie dwóch warunków: osiągnięcie wieku 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, lub emerytalne i rentowe przez przynajmniej jeden dzień.

Reklama

Dodatkowo, aby otrzymać co najmniej minimalną emeryturę, wymagane jest także posiadanie co najmniej 20 lat stażu pracy udokumentowanego dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Reklama

Ten miesiąc jest najlepszy do przejścia na emeryturę

Waloryzacja w czerwcu jest momentem, w którym kapitał zgromadzony na kontach ubezpieczonych w poprzednim roku jest pomnażany przez wskaźnik ogłoszony 1 czerwca. Dodatkowo przeprowadza się także waloryzacje kwartalne. Jednak należy zaznaczyć, że gdy emerytura jest już ustalona i wypłacana, jej kwota pozostaje stała, a ewentualne podwyżki wynikają jedynie z waloryzacji przeprowadzanej w marcu każdego roku.

Z tego powodu lipiec jest uważany za najlepszy miesiąc na przejście na emeryturę. Seniorzy mogą zyskać nawet kilkaset złotych, ponieważ wtedy uwzględnia się nie tylko waloryzację z marca, ale także z czerwca. Osoby składające wnioski w kwietniu, maju lub czerwcu nie będą miały możliwości skorzystania z czerwcowej waloryzacji. Co więcej, osoby składające wniosek o emeryturę w lipcu mogą liczyć na "czternastkę", choć konkretny termin wypłaty tej dodatkowej kwoty pozostaje jeszcze nieznany.

Innym miesiącem, który jest wskazywany jako korzystny do przejścia na emeryturę, jest styczeń lub przełom stycznia i lutego. Dlaczego wybór tej opcji jest korzystny? Istnieją trzy kluczowe aspekty do rozważenia: podwyższenie wartości świadczeń, wzrost kapitału emerytalnego oraz aktualizacja tabel dalszego trwania życia. Osoby decydujące się na tę opcję będą mogły korzystać z obecnych, opłacalnych tabel dalszego trwania życia oraz z podwyżki świadczeń emerytalnych od marca. Nowi emeryci od 1 marca będą mieli zapewnioną podwyżkę swoich emerytur.

Styczeń i luty to dobry czas na wniosek do ZUS jeżeli chodzi o wypłatę tzw. trzynastek. Dodatkową emeryturę otrzymają osoby, które będą miały prawa emerytalne na dzień 31 marca.

Wyższa emerytura. Jak ją dostać?

Aby otrzymać wyższą emeryturę, konieczne jest kontynuowanie pracy przez dłuższy czas. Senior w ten sposób nie tylko zwiększy swoje kapitały emerytalne, ale również uwzględniana będzie mniejsza przewidywana liczba miesięcy dalszego trwania życia.

Jednak wyższe emerytury zapewniają także waloryzacje, które są przeprowadzane od 1 marca każdego roku i obejmują nie tylko osoby starające się o świadczenie, ale również te, które już je pobierają. Warto również pamiętać o waloryzacji czerwcowej, która może podnieść emeryturę dla nowych beneficjentów nawet o kilkaset złotych.