Kto może dostać dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy mogą otrzymać rodziny lub osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym spełniające kryterium dochodowe. Aby kwalifikować się do przyznania świadczenia miesięczne dochody nie mogą przekraczać 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Do wyliczenia dochodu nie uwzględnia się świadczeń takich "trzynastka", "czternastka", 800 plus, a także zasiłku rodzinnego czy świadczenia pielęgnacyjnego.

Drugim warunkiem, który trzeba spełnić jest posiadanie określonego głównego źródła ogrzewania. Chodzi o takie instalacje jak kocioł na paliwo stałe, piec kaflowy na paliwo stałe (czyli na węgiel, drewno, pellet czy ekogroszek), kominek, koza, kuchnia węglowa, piecokuchnia, trzon kuchenny lub ogrzewacz powietrza.

Reklama
Reklama

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania. Będzie ono wyższe w przypadku, gdy dom ogrzewany jest węglem.

- 1-osobowe gospodarstwo domowe – od 228,80 do 286 zł

- 2-3-osobowe gospodarstwo domowe - od 343,20 do 429 zł

- 4-5-osobowe gospodarstwo domowe - od 486,20 do 607,75 zł

- 6-osobowe i większe gospodarstwa domowe - od 657,80 zł do 822,25 zł

Obowiązywać będzie również zasada "złotówka za złotówkę". Dodatek będzie więc przyznany nawet jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone. Wtedy świadczenie będzie odpowiednio mniejsze o kwotę przekroczenia. Najniższa wartość dodatku, którą można otrzymać to 20 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Składa się go w swojej gminie, osobiście lub drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP. Wypłata dodatku ma nastąpić do końca czerwca.

Kwota dodatku wypłacana jest jednorazowo i można złożyć tylko jeden wniosek na dane gospodarstwo domowe.