Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są inicjatywą, która umożliwia pracownikom, pracodawcom oraz państwu wspólne oszczędzanie na przyszłość. Program ten skupia się na długoterminowym budowaniu oszczędności poprzez wkład finansowy każdej ze wspomnianych stron.

PPK jest programem oszczędnościowym przeznaczonym dla pracowników objętych składkami emerytalno-rentowymi. Program został wprowadzony w 2019 roku, a każdy nowy pracownik poniżej 55. roku życia jest automatycznie do niego przypisywany, chyba że zdecyduje się zrezygnować poprzez odpowiednią deklarację.

Reklama

Przystępujący do PPK uczestnik otrzymuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł za każdy rok kalendarzowy. Te kwoty są jednakowe dla wszystkich uczestników, którzy spełniają określone kryteria. Decyzja o przystąpieniu do PPK jest dobrowolna.

Reklama

Dopłata roczna PPK

Polski Fundusz Rozwoju planuje przekazać instytucjom finansowym odpowiedzialnym za zarządzanie PPK kwotę przekraczającą 497,25 mln zł jako roczną dopłatę za 2023 rok, i to do 15 kwietnia. Kwota ta zostanie zaksięgowana na rachunkach 2,07 mln uczestników PPK również przed tym terminem.

Mamy kolejny rekord, zarówno jeśli chodzi o liczbę uprawnionych do dopłaty rocznej, jak i kwotę, która zostanie przekazana na ten cel - powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Zaznaczył również, że łącznie będzie to już ponad 1,56 mld zł, które uczestnicy PPK pozyskają w ramach dopłat rocznych od państwa.

Kto otrzyma dopłatę?

Uczestnicy PPK, którzy w poprzednim roku zgromadzili na swoich rachunkach co najmniej 732,90 zł wpłat, mają prawo do rocznej dopłaty w wysokości 240 zł. Jeśli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczyło wpłacić co najmniej 183,23 zł, aby uzyskać prawo do tej dopłaty.

Czy oszczędzanie w PPK się opłaca?

Według danych z 31 stycznia przeciętny uczestnik PPK, który regularnie oszczędzał w programie od grudnia 2019 roku (przy dochodach do końca 2023 roku w wysokości 5 300 zł, a od 2024 roku 7 000 zł), odnotował średnio od 124 do 154 proc. zysku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w ramach którego pracodawca i państwo dołączają się do prywatnych oszczędności pracownika. Uczestnik PPK może otrzymać od państwa wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz roczne dopłaty (w wysokości 240 zł za każdy rok kalendarzowy). Te kwoty są odgórnie ustalone i identyczne dla wszystkich uczestników PPK, którzy mają do nich prawo.

W ramach Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych składają się wpłaty w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (z możliwością obniżenia składki do 0,5% dla osób zarabiających poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia), oraz 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, które jest opłacane przez pracodawcę.

Warunki otrzymania dopłaty rocznej w PPK

Uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wynoszą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, mają prawo do dodatku rocznego w wysokości 240 zł.

Aby zakwalifikować się do dodatku rocznego za 2023 rok, wpłaty na konto PPK w 2023 roku muszą wynosić co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%). Osoby, których wpłaty podstawowe wynoszą mniej niż 2% minimalnego wynagrodzenia, muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty, czyli 183,23 zł.

Należy zaznaczyć, że niezależnie od liczby kont PPK, uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną.