Urlop dla przedsiębiorców

Jak poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie zmian, które pozwolą najmniejszym przedsiębiorcom wziąć urlop od opłacania składek przez jeden wybrany miesiąc w roku. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać właściciele firm, którzy płacą składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób. Roczne przychody takiej firmy nie będą mogły też przekroczyć 2 mln euro.

– Bardzo wielu mikroprzedsiębiorców zwracało nam uwagę przez ostatnie lata na niesprawiedliwość. Osoby samozatrudnione, które są jedynymi pracownikami w swojej działalności gospodarczej i decydują się na urlop, muszą płacić składkę ZUS. To był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się przyjąć to rozwiązanie – poinformował Premier Donald Tusk.

Reklama

Kto opłaci składki podczas urlopu

Gdy przedsiębiorca będzie korzystał z tzw. urlopu dla przedsiębiorców, składki na ubezpieczenie będą opłacane z budżetu państwa. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej wyjaśnił, w jaki sposób przedsiębiorcy będą mogli zawnioskować o tzw. urlop dla przedsiębiorców.

– Będzie można korzystać z tzw. urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba czekać na decyzję administracyjną – nikt nie będzie podejmował żadnej decyzji za przedsiębiorcę. Wysłanie bardzo prostego wniosku drogą elektroniczną będzie oznaczało automatycznie taką decyzję – mówił szef rządu.

Z nowych rozwiązań będzie można skorzystać jeszcze w tym roku.

Sprawdź szczegóły urlopu

  • Dotyczy to także opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
  • Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyć jednego wybranego przez przedsiębiorcę miesiąca w każdym roku kalendarzowym.
  • Dzięki temu, korzystanie z rozwiązania nie będzie w przyszłości powodowało ewentualnego obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  • W czasie urlopu dla przedsiębiorców, właściciele firm będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.
  • Ulga w okresowym opłacaniu składek społecznych obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązania jeszcze w 2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.