Jazda na nartach jest aktywnością fizyczną, która niesie ze sobą ryzyko urazów i może być uważana za niezgodną z celem zwolnienia, szczególnie jeśli jest ono związane z chorobą fizyczną lub urazem. Jeśli jednak zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodów zdrowotnych niezwiązanych bezpośrednio z aktywnością fizyczną, a lekarz oceni, że taka aktywność nie zaszkodzi procesowi leczenia, teoretycznie może nie być przeciwwskazań. Jednak czy na zwolnieniu lekarskim można podróżować?

Reklama

Wyjazd na narty podczas L4. Skonsultuj się z lekarzem

Jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu schorzeń, które uniemożliwiają aktywność fizyczną, jazda na nartach jest zdecydowanie niewskazana. Natomiast w przypadku zwolnień z innych przyczyn, decyzja o aktywności fizycznej powinna być skonsultowana z lekarzem. Tylko lekarz może ocenić, czy taka forma aktywności nie zaszkodzi procesowi leczenia. W końcu niezdolność do pracy nie zawsze wiąże się z koniecznością leżenia w łóżku i niewychodzenia z domu. Tak jest np. w przypadku niektórych zwolnień od lekarzy psychiatrów, którzy wręcz zalecają pacjentom podejmowanie aktywności obliczonych na poprawę stanu zdrowia.

Czy na L4 można wychodzić z domu? Zgodnie z prawem, czas zwolnienia lekarskiego jest przeznaczony na odpoczynek i leczenie. Wykonywanie czynności, które mogą pogorszyć stan zdrowia lub opóźnić powrót do zdrowia jest niezalecane i może być uznane za nadużycie zwolnienia. Ostateczne rozstrzygnięcie czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, należy do właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która może również zasięgnąć opinii lekarza leczącego w razie potrzeby.

Reklama

Kto przeprowadza kontrolę podczas L4?

Zgodnie z przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy deklarują ubezpieczenie chorobowe dla ponad 20 osób, mają prawo do weryfikowania, czy L4 jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i czy w tym czasie chory nie wykonuje pracy zarobkowej.

Czy podczas kontroli na L4 trzeba przebywać w domu?

Przepisy nie definiują dokładnych czynności, które ubezpieczony może wykonywać w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jedyne wyraźne ograniczenie to zakaz pracy zarobkowej. W przypadku pewnych schorzeń zaleca się pozostanie w domu i odpoczynek dla szybkiego powrotu do zdrowia. Jeśli jednak lekarz zaznaczył w zwolnieniu, że pacjent "może chodzić", dopuszcza się wykonywanie normalnych codziennych czynności, które nie pogarszają stanu zdrowia pacjenta i nie przeszkadzają w powrocie do zdrowia.

Czy mamy obowiązek wpuszczenia kontrolera do domu?

Istotne jest, że kontroler nie może nas zaskoczyć i o swojej planowanej wizycie, powinien wcześniej poinformować. Nie mamy też obowiązku, by wpuścić kontrolerów, zarówno reprezentujących ZUS, jak i wysłanych przez pracodawcę. Nie mogą oni też wejść siłą ani żądać od nas informacji o stanie zdrowia lub przyczynie niezdolności do pracy.