Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, rośnie również dodatek za pracę w godzinach nocnych. Od stycznia 2024 roku, a następnie od lipca, gdy płaca minimalna osiągnie 4300 zł brutto, pracownicy zyskują szansę na wyższe świadczenia. Wygląda więc na to, że praca w godzinach nocnych, dzięki wzrostowi tego dodatku, staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo.

Reklama

Dodatek na pracę w nocy

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, praca w nocy jest określana jako ta, która trwa od 21:00 do 07:00. Wyjątkiem są osoby młodociane (w ich przypadku 22:00 - 06:00). Nie jest wymagane, aby pracownik spędził całą noc w pracy, aby mógł otrzymać dodatek za pracę w nocnych godzinach. Wystarczy, że jest aktywny zawodowo w tych godzinach przez co najmniej 3 godziny lub gdy ćwierć jego czasu pracy w danym okresie przypada na nocne zmiany.

Warto dodać, że dodatek do pracy w nocy wypłacany jest niezależnie od tego, czy praca nocna jest wykonywana okazjonalnie, czy w stałym trybie. Należy się pracownikowi także niezależnie od stanowiska i rodzaju pracy.

Reklama

Jak oblicza się dodatek za pracę w nocy?

Wysokość dodatku jest ściśle określona i wynosi 20 proc. stawki godzinowej, obliczanej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota ta będzie zróżnicowana w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy w 2024 roku?

W styczniu 2024 roku, przy płacy minimalnej w wysokości 4242 zł brutto i 168 godzinach roboczych, dodatek za godzinę pracy w nocy wyniesie 5,05 zł brutto. To oznacza, że miesięczna praca w nocy może generować dodatkowe 848,40 zł.

Od lipca 2024 roku, czyli wraz z podwyżką płacy minimalnej nastąpi zwiększenie dodatku do niemal 860 zł miesięcznie, nawet przy zmianach w liczbie roboczogodzin. Ważne jest również, że pracodawcy mogą ustalać własne stawki dodatku, pod warunkiem że nie jest ona niższa niż ustawowa. Dodatek wypłacany jest za każdą pełną godzinę przepracowaną w porze nocnej i w tym roku będzie wyższy, niż w ubiegłym.