Nie myślisz o emeryturze? Na starość możesz mieć problem

Nawet jeśli do emerytury zostało nam jeszcze wiele lat, to warto już teraz zorientować się, jaki poziom życia czeka nas na starość. Bo właśnie w czasie, gdy pracujemy mamy na to realny wpływ. Jeśli zaczniemy interesować się emeryturą dopiero, kiedy będzie już na horyzoncie, może być za późno, by cokolwiek zmienić.

Osiągnięcie wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn nie uprawnia nawet do minimalnej emerytury, jeśli przez odpowiedni okres nie odprowadzaliśmy składek emerytalnych. Aktualnie najniższa emerytura wynosi 1588,44 zł. By ją otrzymać, kobieta musi przepracować co najmniej 20 lat, a mężczyzna 25 lat.

Reklama

Jeśli pracowaliśmy krócej, świadczenie będzie wyliczone na podstawie tych składek, które udało nam się zgromadzić. Im będzie ich mniej, tym niższe będzie świadczenie. Może to oznaczać nawet groszowe kwoty.

Reklama

Staż pracy według starego i nowego systemu

Staż pracy 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn jest niezbędny, aby w ogóle otrzymać emeryturę w przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1948 roku. Drugim warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego.

Inaczej wygląda sytuacja osób urodzonych od 1 stycznia 1949 roku. W tym przypadku świadczenie może otrzymać każdy, kto osiągnął ustawowy wiek emerytalny. Wystarczy, że choć raz opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednak dopiero po przepracowaniu odpowiednio 20 i 25 lat, kobietom i mężczyznom przysługuje najniższa emerytura. Mogą na nią liczyć nawet ci, którym z wyliczeń ZUS wychodziłoby świadczenie niższej wysokości.

Jak oblicza się wysokość emerytury?

Aktualnie wysokość emerytury wylicza się na podstawie sumy zgromadzonych składek emerytalnych, które dzieli się przez statystykę długości dalszego życia podaną w miesiącach (na podstawie tablic przygotowanych przez GUS).

Tyle właśnie będzie przysługiwało emerytowi, który nie miał odpowiedniego stażu pracy. Może to oznaczać, że suma będzie niższa od minimalnej emerytury. Jeśli natomiast senior przepracował 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn, może liczyć co najmniej na 1588,44 zł najniższej emerytury.

Okresy składkowe i nieskładkowe do emerytury

Do wymaganego stażu pracywliczane są zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Aby okres nieskładkowy był zaliczony do stażu musi wiązać się z odpowiednim okresem składkowym. Okresy nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż jedną trzecią stażu.

Okresy składkowe to czas, w którym do ZUS wpływały składki na ubezpieczenia emerytalne. Natomiast okresy nieskładkowe to te, w których składki nie były opłacane. Należą do nich m.in.:

  • okres studiów wyższych
  • okres, w którym pobieraliśmy np. zasiłki chorobowe lub opiekuńcze
  • okres pobierania świadczenie rehabilitacyjnego lub renty chorobowej
  • okres urlopu wychowawczego

Pełną listę okresów nieskładkowych wliczanych do stażu emerytalnego można znaleźć na stronach ZUS.