Dofinansowanie na pracownika 50 plus. Warunki udziału w programie

Podstawowy warunek jest jeden. Pracodawca musi zatrudnić pracownika w wieku 50 plus. Korzysta na tym zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca.

Pracodawca otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia pracownika, a pracownik, który ma problem ze znalezieniem zatrudnienia, dostaje umowę o pracę. Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontynuowania umowy przez określony czas. Jeśli jednak pracownik sprawdzi się w tym czasie, może liczyć na dalsze zatrudnienie.

Reklama

Wysokość dofinansowania i okres zatrudnienia

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia pracownika. W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto. Od 1 stycznia 2024 roku kwota ta wzrośnie do 4242 zł brutto, a od lipca 4300 zł. W przyszłym roku będzie więc można liczyć na ponad 2,1 tys. zł dotacji.

Zatrudniając osobę bezrobotną w wieku 50 plus:

  • dofinansowanie można dostać na 12 miesięcy
  • trzeba kontynuować zatrudnienie przez 6 miesięcy

Zatrudniając osobę 60 plus:

  • dofinansowanie można dostać na 24 miesiące
  • trzeba kontynuować zatrudnienie przez 12 miesięcy

Co w przypadku konieczności zwolnienia pracownika?

Jeśli z jakiejś przyczyny pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę w trakcie okresu dofinansowania, będzie musiał zwrócić wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami. Ma na to 30 dni od otrzymania wezwania od starosty.

Jeżeli natomiast zwolnienie nastąpi po okresie dofinansowania, i co najmniej w połowie okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia, pracodawca będzie musiał zwrócić połowę otrzymanej kwoty dotacji.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli zwolnić się będzie chciał pracownik, lub zostanie ona rozwiązana bez wypowiedzenia z jego winy, do pracy na jego miejsce zostanie skierowany inny bezrobotny.