To zawód, o którym marzy wiele osób, ale nie każdy ma predyspozycje, by go wykonywać.

Pilot

Kandydaci mogą szkolić się i zdobyć licencję pilota transportu liniowego ATPL na nielicznych uczelniach w Polsce: Politechnice Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, czy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Osoba, która chce zostać pilotem musi mieć minimum 16 lat, być wyjątkowo odporną na stres, wykazać się zdolnością logicznego myślenia i bardzo dobrą sprawnością fizyczną.

Reklama

Przyszli piloci muszą znać język angielski przynajmniej w stopniu komunikatywnym i mieć podstawową wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk ścisłych oraz posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie. Choć szkolenie pilota to długa i kosztowna procedura, pracy, dla tych, którzy je ukończą nie brakuje.

Zarobki pilotów

Początkujący piloci mogę liczyć na zarobki rzędu 6 tys. brutto. Im większy staż, tym większa pensja. Piloci PLL LOT co miesiąc otrzymują wynagrodzenie rzędu 11-18 tys. złotych brutto. Kwoty te zależą od tego, czym latają. Za granicą piloci samolotów pasażerskich zarabiają z kolei od 45 do 70 tys. złotych miesięcznie. To jednak stawki tylko dla nielicznych, którzy przejdą przez bardzo selektywną rekrutację.

Piloci mogą również współpracować z prywatnymi liniami lotniczymi i podejmować się lotów czarterowych. I tak kapitan samolotu czarterowego zarabia do 12 tys. brutto, a ten zatrudniony w administracji państwowej od 6 do 11 tys. złotych brutto.

Stewardessa, steward. Ile zarabiają?

Reklama

Mimo, że rekrutacja na to stanowisko jest prostsza niż na stanowisko pilota, również jest dosyć rygorystyczna. Kandydaci i kandydatki przechodzą odpowiednie szkolenie, testy psychologiczne i sprawnościowe, jak chociażby umiejętność pływania oraz szereg badań lekarskich podczas, których sprawdza się m.in. słuch oraz brak występowania chorób przewlekłych, jak chociażby cukrzyca.

Personel pokładowy musi znać perfekcyjnie przynajmniej jeden język obcy To oni, gdy na pokładzie ma miejsce sytuacja stresowa lub taka, w której górę biorą negatywne emocje, muszą odpowiednio zareagować i uspokoić pasażerów. Średnie wynagrodzenie stewardess i stewardów wynosi 6 tys. brutto miesięcznie. Poczatkujące osoby mogą liczyć na kwoty rzędu 4 tys. brutto. Prestiżowe linie lotnicze płacą swoim pracownikom nawet ok. 11 tys. złotych brutto.

Kontroler lotów. Zarobki

To w branży lotniczej stanowisko, na którym można zarobić najwięcej. Osoba, która odpowiada m.in. za ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej oraz na lotniskach krajowych, musi przejść odpowiednie szkolenie, które jako jedyny w Polsce przeprowadza ośrodek szkolenia cywilnych kontrolerów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Aby zostać kontrolerem trzeba mieć minimum wykształcenie średnie, znać perfekcyjnie język angielski w mowie i piśmie, biegle posługiwać się językiem polskim, mieć nienaganną dykcję, dobry stan zdrowia i korzystać z pełni praw publicznych.

Obecnie według wprowadzonego przez PAŻP nowego regulaminu wynagradzania kontrolerzy lotu mogą zarobić do 45 tys. brutto miesięcznie. Średnia kwota zarobków to 30 tys. złotych brutto.

Zarobki dyspozytora lotów

To osoba, która tworzy plan lotu, wyznacza lotnisko docelowe i zapasowe, sprawdza, czy na planowanej trasie nie ma ograniczeń, jakie panują warunki meteorologiczne, przygotowuje dokumentację dla załogi a poza tym monitoruje przebieg lotu i w razie sytuacji awaryjnych wspiera załogę. Aby aplikować na to stanowisko trzeba mieć wykształcenie średnie, ukończone 18 lat i znać język angielski.

Dyspozytor uzyskuje licencję, którą zdobywa się zdając egzamin państwowy ULC na Licencję Dyspozytora Lotniczego. Przed egzaminem odbywa się szkolenie. Na części teoretycznej omawiane są zagadnienia wymagane na egzaminie, takie jak prawo lotnicze, zasady i procedury kontroli ruchu lotniczego, ogólna wiedza o statkach powietrznych, planowanie i monitorowanie lotu czy zagadnienia z meteorologii i nawigacji. Z kolei szkolenie praktyczne to ćwiczenia z zastosowaniem wiedzy zdobytej podczas części teoretycznej. Aby utrzymać licencję, egzamin praktyczny należy powtarzać co 5 lat. Dyspozytor lotów powinien być opanowany, dokładny, doskonale zorganizowany w swojej pracy, odporny na stres. Jego zarobki wynoszą średnio ok. 10 tys. złotych brutto miesięcznie.

Mechanik, spedytor, pracownik sortowni. Jakie mają wynagrodzenie?

W branży lotniczej można także ubiegać się o stanowiska spedytora lotniczego (5 tys. zł brutto miesięcznie), mechanika statków powietrznych (4,8 tys. zł brutto miesięcznie) oraz mechanika silników lotniczych (4,7 tys. brutto miesięcznie). Z kolei pracownik sortowni bagażu może liczyć na zarobki ok.3 tys. złotych brutto.