Reklama

Informacja o tym, że żołnierze zawodowi mogą spodziewać się podwyżek płac, pojawiła się już w październiku 2021 roku. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał wówczas, że to jeden z priorytetów MON. Zapowiadany przez niego wówczas wzrost wynagrodzeń miał wynosić średnio 670 złotych.

Zarobki w wojsku. Rozporządzenie prezydenta

W styczniu tego roku prezydent Andrzej Duda, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i to on decyduje o wzroście tzw. kwoty bazowej, czyli jednego ze składników wojskowego wynagrodzenia (pensja żołnierza jest iloczynem kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1614,69 złotych brutto i jej wskaźnika), podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wskaźnik wzrósł z 3,81 na 4,23.

Reklama

O tym, jak zostaną podzielone pieniądze zdecydował z kolei minister obrony narodowej. W przygotowanym przez resort projekt nowe stawki wynagrodzeń zostały określone według poszczególnych stopni wojskowych. To oznacza, że pensja jaką otrzymują wojskowi uzależniona jest od stanowiska, korpusu oraz stopnia.

Reklama

Wynagrodzenie żołnierza zawodowego

Wedle projektu najwyższą podwyżkę – 920 złotych otrzymali m.in. generałowie, najniższą szeregowi ok. 450 złotych. Na podwyżki rzędu 500-720 złotych mogą liczyć podoficerowie, a oficerowie na te w wysokości od 510 do 920 złotych. Wszystkie kwoty to kwoty brutto. Zgodnie z tym zasadnicza pensja generała czterogwiazdkowego wyniesie 17 750 złotych brutto, generała broni (w przypadku grupy 19B, czyli najwyższej) – 15 500 zł, a generała brygady (grupa 17 – najniższa dla tego stopnia) – 11 400 zł.

Dla pułkowników (grupy 16C, 16B, 16A, 16) najwyższa pensja zasadnicza to kwota 10 580 zł, najniższa zaś 9240 zł. Podwyżka dla podpułkowników wyniesie od 760 zł (grupa 15B) do 840 zł (grupa 15C). Co oznacza, że ich wynagrodzenie będzie wynosiło od 7950 do 8690 zł.

Majorowie po podwyżce wynoszącej 670-690 złotych, otrzymają od 7200 do 7550 zł, a kapitanowie 6700-6850 zł (podwyżki w ich przypadku będą wynosić 580-620 zł). Porucznicy mogą liczyć na pensje w wysokości 6420-6460 zł, a podporucznicy 6300 zł. Podwyżki w tej grupie wahają się od 510 do 550 zł brutto.

Jeśli chodzi o korpus podoficerski, ten może liczyć na zwiększenie pensji w wysokości 500-720 zł. Starszy chorąży sztabowy zarobi - 6250 zł brutto), starszy chorąży - 6100 zł, młodsi chorążowie i starsi sierżanci – 5650 zł oraz 5600 zł, a sierżanci – 5540 zł.

Wspomniane wcześniej podwyżki oficerów i podoficerów, sprawią, że plutonowy i starszy kapral będą zarabiać odpowiednio - 5260 zł i 5220 zł. Kaprale po wynoszącej 500 złotych podwyżce otrzymają miesięcznie 5160 zł. Najmniejsze podwyżki obejmą szeregowych, którzy będą zarabiać 4560 złotych oraz starszych szeregowych, którzy otrzymają 4630 złotych.

Dodatki za służbę wojskową. Jakie i ile wynoszą?

Podwyżki nie podwyższa tylko i wyłącznie pensji zasadniczej wojskowych. W górą pójdą również dodatki m.in. za wieloletnią służbę wojskową (do 15 roku służby – co 3 lata wyższy o kolejne 3 proc., od 15 do 35 roku służby – 15 proc. i wyższy o 1 proc. za każdy dalszy rok służby wojskowej aż do 35 proc. po 35 latach służby), motywacyjny, służbowy i kompensacyjny.

Benefity

Żołnierze podczas służby mogą liczyć także na wiele dodatkowych świadczeń, jak chociażby nagrody jubileuszowe (przykładowo po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75 proc., po 25 – 100 proc, po 30 – 150 proc.), uposażenie roczne (powszechnie znane jako „trzynasta pensja”), dodatek rozłąkowy (dla tych, którzy korzystają z zakwaterowania tymczasowego i pozostają w rozłące z rodziną, przysługuje dodatek w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 18-krotności diety), czy gratyfikację urlopową.

Żołnierze mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży służbowych, nagrody uznaniowe przyznawane przez dowódców jednostek wojskowych w ramach funduszu tworzonego w jednostkach wojskowych.

Emerytura żołnierza

Emerytura dla żołnierza wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby wojskowej i wzrasta o 3 proc. za każdy dalszy rok tej służby. Emeryturę podwyższa się o 0,5 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Wedle wyliczeń z 2021 roku emerytura starszych oficerów, stopnie: major, podpułkownik, pułkownik: wynosiła - 5105 złotych brutto, a emerytura generałów, stopnie: generał brygady, generał dywizji, generał broni to było 12211 złotych brutto.

Od 1 marca 2022 roku kwotą graniczną, do której można bez obawy dorabiać na emeryturze wojskowej jest 4196,60 zł (wcześniej: 3960,20 zł brutto). Jeśli ktoś zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7793,70 zł, dochodzi do odpowiednich pomniejszeń świadczeń wypłacanych przez ZUS (emerytura/renta).