Wyniki niewiele różnią się od danych uzyskanych w lutym – nastawionych negatywnie jest o 2 proc. mniej.

Co Polacy myślą o rynku pracy i bezrobociu?

72 proc. badanych uważa, że gospodarka jest w stanie kryzysu (42 proc. uznaje, że jest to lekki kryzys, a 30 proc. ma przekonanie o głębokim kryzysie). Odsetek badanych, którzy tak twierdzą, zmniejszył się o 3 punkty w stosunku do badań prowadzonych w lutym. Pozytywnie nastawieni do stanu i polskiej gospodarki stanowią jedną piątą respondentów.

Reklama

35 proc. badanych uważa, że w najbliższych trzech latach nie zmienią się materialne warunki życia w kraju, 16 proc., że nastąpi poprawa (14 proc., że będzie to pewna poprawa, a według 2 proc. – wyraźna), 41 proc. wskazuje na pogorszenie (z tego 13 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 28 proc. nastąpi pewne pogorszenie, 8 proc. nie ma opinii).

Mimo że stopa bezrobocia w Polsce od ponad czterech lat utrzymuje się na najniższym poziomie od 25 lat to 46 proc. badanych pesymistycznie patrzy na rynek pracy (38 proc. uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, 8 proc. twierdzi, że jest to niemożliwe, 11 proc. nie ma zdania na ten temat). Odsetek osób negatywnie wypowiadających się o rynku pracy zmalał o 4 punkty w stosunku do lutego.

O taką sama wartość wzrósł odsetek osób pozytywnie wypowiadających się o rynku pracy. 43 proc. badanych uważa, że pracę można znaleźć bez problemu (39 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jak by się chciało, 4 proc. ocenia, że bez problemu można znaleźć dobrą pracę).

Reklama

Odbijamy się od dna?

Zdaniem ekspertki Kantar Anny Trząsalskiej na obniżenie nastrojów Polaków znacząco wpłynęła pandemia, w styczniu wyniki były najniższe w historii. Marcowe wyniki badań ekspertka ocenia, jako "odbijające się od dna". Jest to jej zdaniem spowodowane postępującym procesem szczepień Polaków oraz tym, że gospodarka w kraju w coraz większym stopniu przystosowuje się do nowej rzeczywistości.

Kantar przeprowadził sondaż 5-10 marca 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1014 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Zastosowana metoda to wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).