Na najniższych szczeblach hierarchii, także tej finansowej, znajdują się kierowcy dostawcy oraz pracownicy magazynów. Ich pensje to średnio nieco ponad 2,8 tys. zł brutto miesięcznie. Kierownik magazynu zarabia ponad 4 tys. złotych. Podobnie wynagradzani są specjaliści do spraw logistyki i importu/eksportu. Nieco mniej - niecałe 4 tysiące - zarabia specjalista do spraw transportu. Finansowo zdecydowanie odstają od reszty dwa stanowiska: szef floty samochodowej (6,4 tys. zł) i kierownik działu (7,8 tys. zł).

Brak reguł. Nie można natomiast wskazać żadnej reguły różnicującej wysokość zarobków w województwach, mimo że różnice te są spore. W zarobkach przodują Warmia, Mazury i Pomorze. W województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim specjalista ds. logistyki w 2007 r. zarobił średnio ok. 5,7 tys. zł. To więcej niż w Mazowieckiem (ok. 4,9 tys. zł.). Zaskakujące jest również, że na tradycyjnie biedniejszym wschodzie kraju, w województwach: podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim - pensje są wyższe (3,9 tys. zł) niż na południowym zachodzie, w województwie dolnośląskim i opolskim (3,5 tys. zł). Nieco lepiej przedstawia się sytuacja na Śląsku, w Łódzkiem oraz na zachodzie (woj. wielkopolskie i lubuskie) - tu specjalista ds. logistyki zarobi nieco ponad 4,1 tys. zł.

Za kółkiem w dziale logistyki najlepiej zasiąść na Śląsku - kierowca dostawca zarobił tu w 2007 r. 3,6 tys. złotych brutto miesięcznie (o 1,2 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Mazowieckie kierowcom zaoferowało zarobki rzędu 3 tys. zł. W pozostałych województwach kierowcy zarobili mniej: 2,8 tys. zł w woj. wielkopolskim, lubuskim i łódzkim, 2,7 tys. zł w Dolnośląskiem i Opolskiem, 2,5 tys. w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz w Małopolsce. Stawkę zamyka wschód kraju: woj. lubelskie, Podlasie i Podkarpacie.

Trzeba nadgonić. Gdzieniegdzie pensje znacząco wzrosły w ub.r. (np. 800 zł na stanowisku kierownika działu logistyki na wschodzie kraju, 2 tys. zł na stanowisku specjalisty ds. logistyki na Kujawach, Mazurach i Pomorzu). Jak mówi Bartosz Adamczyk, specjalista ds. wynagrodzeń z Advisory Group TEST HR, jest to tendencja do nadganiania konkurencji w celu zwiększenia szans na rekrutację nowych czy zatrzymania starych pracowników. Inne województwa doganiają (a nawet czasem przeganiają) Mazowsze. Podobnie jest z firmami w zależności od ich wielkości: średnie firmy równają do dużych. Kierownik działu logistyki w małej firmie (zatrudnienie do 100 osób) zarobił w 2007 r. blisko 6 tys. zł, podczas gdy w średniej - już ponad 7,1 tys. zł (o tysiąc złotych więcej niż rok wcześniej). Największy zakres obowiązków i odpowiedzialności, ale też największe wynagrodzenie czeka na kierownika działu logistyki w dużej firmie zatrudniającej ponad 500 osób - zarabia on ponad 8,6 tys. zł. brutto.

Natomiast nie zawsze im większa firma, tym wyższe zarobki. Kierowca zarobi najwięcej w małej firmie.

Stolica nadal zdecydowanie przewyższa zarobkami inne miasta. "Szczególnie jest to widoczne na stanowiskach menedżerskich czy specjalistycznych, najmniej na poziomie pracowników szeregowych" - podkreśla Adamczyk.

Siły roboczej brak. Największy wzrost zarobków w ostatnim roku zanotowały stanowiska z dołu drabiny hierarchii i wynagrodzeń, czyli kierowcy dostawcy i magazynierzy. "Głównym powodem jest niedostatek siły roboczej. Wzrost gospodarczy spowodował spadek bezrobocia. Otwarty rynek pracy państw UE stanowi atrakcyjną alternatywę przede wszystkim dla pracowników z najniższych szczebli. To sprawia, że pracodawcy coraz trudniej o nowych ludzi. Jedną z broni w rosnącej konkurencji o pracowników między firmami jest właśnie wzrost poziomu płac" - mówi specjalista.

Zagraniczny nadal lepszy. Znacznie więcej można zarobić w firmach zagranicznych niż polskich i dotyczy to wszystkich stanowisk. "Po prawie dwóch dekadach od wprowadzenia gospodarki rynkowej poziom organizacyjny przedsiębiorstw zagranicznych wciąż jest wyższy niż rodzimego biznesu. Przedsiębiorstwa z polskim kapitałem powstały stosunkowo niedawno i brak im doświadczeń bądź płacą nadal koszty restrukturyzacji - tłumaczy Bartosz Adamczyk. Kierowca w firmie zagranicznej zarobi ponad 200 zł więcej niż jego kolega z firmy polskiej. W przypadku pracownika magazynu różnica ta wyniesie już ponad 500 zł, a w przypadku jego przełożonego, tj. kierownika magazynu - już 1,2 tys. zł na korzyść firm zagranicznych.

Będzie lepiej, ale niewiele. Stopa wzrostu zarobków w dziale logistyki jest podobna, jak w innych branżach. Wpisuje się w ogólną tendencję rynkową. A jakie są prognozy?

"Trudno o prognozy przy dynamicznych zmianach w gospodarce, szczególnie przy dużym wzroście. Jeśli gospodarka nie zwolni tempa, o pracę będzie coraz łatwiej. Co do płac, w 2008 r. nie możemy spodziewać się już takich wzrostów, jak w poprzednich dwóch latach. Tym niemniej w najbliższych latach zarobki w dziale logistyki powinny rosnąć w tempie 7-8 proc. rocznie w przypadku menedżerów i specjalistów i około 10 proc. w przypadku pracowników szeregowych" - zapowiada ekspert.

Zarobki w dziale logistyki (średnia, w złotych brutto)

Stanowisko

Kierownik działu logistyki

Szef floty samochodowej

Specjalista ds. logistyki

Specjalista ds. importu / eksportu

Specjalista ds. transportu

Kierownik magazynu

Pracownik magazynu

Kierowca–dostawca

2006 r.

7441

6048

3964

3972

3645

4109

2314

2400

2007 r.

7851

6431

4145

4092

3963

4284

2817

2851

W zależności od pochodzenia firmy (średnia, w złotych brutto)

Stanowisko

Specjalista ds. importu / eksportu

Kierownik magazynu

Pracownik magazynu

Kierowca–dostawca

Firmy polskie

3827

3213

2335

2606

Firmy zagraniczne

4154

4498

2897

2872

W zależności od wielkości firmy (średnia, w złotych brutto)

Stanowisko

Kierownik działu logistyki

Specjalista ds. logistyki

Specjalista ds. importu / eksportu

Kierownik magazynu

Pracownik magazynu

Kierowca–dostawca

Firmy zatrudniające do 100 osób

5988

4002

4618

3297

2443

2986

Firmy zatrudniające od 100 do 500 osób

7119

4006

b.d.

3930

2422

2452

Firmy zatrudniające powyżej 500 osób

8682

b.d.

4552

4776

3093

2911

Źródło: Advisory Group „TEST” HR, w 2007 r.