W końcu marca w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 525 tys. bezrobotnych po 50. roku życia – wynika z najnowszych danych GUS. To o 10,2 proc. (o 48,8 tys.) więcej niż przed rokiem. W efekcie wśród 2,3 mln bezrobotnych niemal co czwarta osoba ma ponad 50 lat. W tym czasie grupa osób bez pracy w wieku do 25 lat zwiększyła się o 1,2 proc. (o 5,3 tys.) do blisko 443 tys.

Reklama

Z powodu starzenia się społeczeństwa na rynku pracy jest coraz więcej osób bezrobotnych 50+. Potwierdzają to dane z ostatniego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Wynika z nich, że już w 2011 r. liczba ludności w wieku niemobilnym (mężczyźni w wieku 45–64 lata i kobiety w wieku 45–59 lat) była większa niż przed dziewięcioma laty o prawie 12 proc. i wyniosła prawie 9,4 mln.

Osoby te nie mogą, tak jak jeszcze do 2009 r., przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Starsi pracownicy są dla firm drożsi i z tego powodu są zwalniani w pierwszej kolejności.

Sytuacja na rynku pracy osób 50+ jest jednak lepsza niż osób młodych. Okazuje się, że po uwzględnieniu szarej strefy gospodarki stopa bezrobocia wśród nich przekracza nieco 7 proc. Wśród osób do 25 lat wynosi blisko 26 proc.