Największe bezrobocie panuje w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, najmniejsze - w Austrii, Niemczech i Luksemburgu. W porównaniu z ubiegłym roku bezrobocie wzrosło w 19 krajach członkowskich, a spadło w dziewięciu.

W kwietniu inflacja w strefie euro osiągnęła poziom 1,2 procent. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy miała poziom 1,7 procent.