Rząd chce, żeby uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu była kontynuowana bez ograniczenia czasowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być ona stosowana tylko do końca tego roku. W konsultacjach społecznych są dwa rozporządzenia w tej sprawie. Za ich przygotowanie odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Reklama

Pierwszy projekt rozporządzenia przewiduje, że firmy i osoby fizyczne będą mogły zatrudniać Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian i Gruzinów według uproszczonej procedury. Polega ona na tym, że przedsiębiorca, który chce, aby u niego pracował cudzoziemiec ze Wschodu, rejestruje jedynie (bezpłatnie) oświadczenie o zamiarze powierzenia mu pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Maksymalnie na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może pracować w Polsce przez pół roku w ciągu roku. Czyli po upływie sześciu miesięcy musi wracać do siebie do domu.

Więcej informacji: Łatwiej o opiekunkę do dziecka z Ukrainy