Roczne rozliczenie PIT za rok 2023 – do kiedy?

W 2024 roku podatników obowiązuje ten sam termin, co w latach poprzednich. Roczne rozliczenie podatkowe należy złożyć do fiskusa do 30 kwietnia. Co istotne, ten sam, ujednolicony termin obowiązuje już od rozliczeń za 2022 rok także przedsiębiorców rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-28 i PIT-28S (wcześniej obydwa formularze były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Kto musi składać roczne rozliczenie podatkowe?

Reklama

Obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego za rok 2023 objęta jest każda osoba, która w 2023 roku osiągnęła jakikolwiek dochód (podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. emeryci i renciści, którzy nie posiadają żadnych, dodatkowych dochodów – poza rentą i emeryturą – i nie chcą skorzystać z odliczeń podatkowych. Deklaracji nie składają również osoby, które otrzymały dochody zwolnione z opodatkowania (tu m.in. zasiłki, dodatki i odszkodowania) i osoby do 26. roku życia (limit przychodu 85 528 zł).

Rozliczenie podatkowe 2024 – jaki PIT wybrać?

Najwięcej podatników korzysta z formularza PIT-37, przeznaczonego dla osób, które osiągają dochód z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się według skali podatkowej wybiorą PIT-36. Inne, dostępne formularze to m.in.:

  • PIT-28 – dla podatników korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu prywatnego lub sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych),
  • PIT-38 – rozliczenie przychodów m.in. z tytułu zbycia papierów wartościowych,
  • PIT-39 – przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości.

Z pełnym zestawem dostępnych formularzy zeznań podatkowych – i instrukcjami wypełnienia dokumentów – można zapoznać się na stronie podatki.gov.pl.

Jak składać roczne zeznanie podatkowe w 2024?

Najprostszą i najbardziej popularną metodą jest złożenie deklaracji drogą elektroniczną, przez stronę podatki.gov.pl. Do systemu można zalogować się na kilka sposobów m.in. za pomocą:

  • Profilu Zaufanego,
  • aplikacji mObywatel,
  • e-dowodu,
  • bankowości elektronicznej,
  • numeru PESEL/numeru NIP i kwoty przychodów.

Rozliczenie roczne PIT można również składać osobiście w urzędzie skarbowym lub przesłać dokument pocztą (list polecony).

Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku?

Osoby składające rozliczenie elektronicznie mogą sprawdzić status przyznanego zwrotu na stronie e-Urzędu Skarbowego. W przypadku deklaracji przesyłanych drogą elektroniczną fiskus ma 45 dni na przesłanie zwrotu podatku (od dnia złożenia deklaracji). W krótszym terminie, bo do 30 dni od złożenia rozliczenia, zwrot podatku mogą otrzymać osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny. Szybki zwrot otrzymają również podatnicy, w przypadku których wysokość zwrotu nadpłaty nie przekracza 5000 zł. Wydłużony termin zwrotu obowiązuje z kolei deklaracje składane w formie tradycyjnej – czyli w wersji drukowanej. Na najszybszy zwrot podatku mogły liczyć osoby, które zdążyły przesłać elektroniczne PIT-y jeszcze w lutym.