Niektórzy uczniowie otrzymają od państwa w roku szkolnym 2024/2025 nawet 400 zł na wyprawkę. Inni mogą liczyć na 300 plus. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo 300 plus?

300 plus to świadczenie dostępne dla wszystkich uczniów w wieku od 7 do 20 lat (24 w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Niestety, osoby studiujące (nawet spełniające kryterium wiekowe) oraz dzieci uczęszczające do zerówek, przedszkoli i żłobków nie są uprawnione do skorzystania z programu "Dobry Start".

Reklama

300 plus - warunki

Aby otrzymać świadczenie 300 plus, rodzice uczniów muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając np. z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, Portalu Emp@tia, Bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS. Osoby, które złożą wniosek przed 31 sierpnia, mogą otrzymać środki nawet do 30 września, a nawet wcześniej, jeszcze w okresie wakacyjnym. Wypłata środków nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazane przez rodzica lub opiekuna konto bankowe.

Reklama

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek może zostać złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego dziecka lub osobę pełniącą funkcję opiekuna faktycznego. W przypadku uczniów przebywających w pieczy zastępczej wniosek musi być złożony przez rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki, w której przebywa dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - dla kogo i jaka kwota?

Niektórzy uczniowie mogą otrzymać także dodatkowe 100 złotych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jednak to wsparcie przysługuje wyłącznie dzieciom, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny. Ponadto, świadczenie to nie jest ograniczone tylko do uczniów, ale również obejmuje sześciolatków. Wsparcie to jest również dostępne w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jakie warunki?

Dodatek ten jest przyznawany raz w roku szkolnym na podstawie złożonego wniosku, który należy złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Wniosek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, który rozpoczyna się wraz z nowym rokiem szkolnym, czyli do 31 października. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.