Ulga dla krwiodawców – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi dla krwiodawców w zeznaniu rocznym może skorzystać podatnik, który w rozliczanym roku oddał krew lub jej składniki. Można ją odliczyć w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (stawką 12 proc. lub 32 proc.) albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Kto nie może skorzystać z ulgi dla krwiodawców?

Reklama

Nie wszystkie osoby, które oddadzą krew lub jej składniki, mogą później skorzystać z ulgi w rozliczeniu rocznym. Jeżeli za oddaną krew, jej składniki lub osocze dawca otrzymał pieniądze od punktu krwiodawstwa, nie może on odliczyć rekompensaty w deklaracji PIT.

Reklama
Reklama

Wysokość ulgi dla krwiodawców. Ile można odliczyć?

Osoby, które oddawały krew, otrzymać mogą rekompensatę w wysokości 130 zł za 1 litr. Inne kwoty przysługują za:

  • krew pobraną do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł za 1 mililitr;
  • krew z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł za 1 litr,
  • osocze pobrane od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 300 zł za 1 litr,
  • pierwszy zabieg uodpornienia dawcy – 50 zł, każdy kolejny – 25 zł,
  • krew pobrana do uodpornienia – 1 zł za 1 mililitr,
  • składniki krwi pobierane metodą aferezy – 140 zł za cały zabieg.

Limit odliczenia ulgi dla krwiodawców

W rozliczeniu rocznym można odliczyć kwotę rekompensaty w pełni, nie może ona jednak wynosić więcej niż 6 proc. dochodu/przychodu podatnika.

Na ten limit składa się nie tylko ulga dla krwiodawców, lecz także darowizny na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, kultu religijnego, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz na cele kształcenia zawodowego.

Jakie dokumenty są niezbędne do odpisania ulgi dla krwiodawców?

Aby udokumentować wysokość darowizny, należy dołączyć zaświadczenie od jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. W nim powinna być podana ilość bezpłatnie oddanej krwi oraz jej składników.

Jak odliczyć ulgę dla krwiodawców?

Aby odliczyć ulgę dla dawców krwi, należy złożyć deklarację PIT-37 (w przypadku przychodów opodatkowanych według skali podatkowej), PIT-36 (w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub innych przychodów bez pośrednictwa płatnika), PIT-28 (w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych w firmie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) – z załącznikiem PIT/O.

Ile litrów krwi można oddać w ciągu roku?

W ciągu roku mężczyzna może oddać do 2,7 litra krwi, kobieta – maksymalnie 1,8 litra krwi. W przypadku osocza limit ten to do 25 litrów.