Darowizna na cele kultu religijnego. Kto może skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z takiej ulgi, należy przekazać darowiznę na cele kultu religijnego, na przykład przekazać darowiznę Kościołowi, zakonom, parafiom czy związkom religijnym, na cele takie jak przykładowo wyposażenie, remont, budowa lub zakup przedmiotów liturgicznych.

Co jednak warto podkreślić, choć nie wskazano żadnych ograniczeń co do podmiotów, dla których można przekazać taką darowiznę, to jednak istnieją ograniczenia. Nie można odliczyć darowizny na cele kultu religijnego w rozliczeniu rocznym, jeśli została ona przekazana na rzecz osoby fizycznej, czyli na przykład osoby duchownej, oraz osoby prawnej i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego oraz pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, a także wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, bądź handlu tymi wyrobami.

Reklama
Reklama

Komu przysługuje ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego?

Z ulgi można skorzystać w przypadku opodatkowania dochodów według skali podatkowej lub też opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Ile wynosi odliczenie darowizny na cele kultu religijnego?

W przypadku darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć całą kwotę darowizny, jedna nie może ona przekroczyć 6 proc. całego dochodu/przychodu.

Jak udokumentować darowiznę na cele kultu religijnego?

Aby skorzystać z ulgi z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, należy ją udokumentować za pomocą:

  • w przypadku darowizny pieniężnej: dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy;
  • w przypadku darowizny niepieniężnej: dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.