Prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej przypomniał, że w środę RPP podniosła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną NBP o 100 pkt. bazowych.

Reklama

To siódma podwyżka, działania te przyniosą oczekiwany rezultat, choć nie od razu, bo oddziaływanie polityki pieniężnej na gospodarkę zawsze zajmuje sporo czasu. Zwykle to jest kilka kwartałów, najczęściej pięć. Badania NBP pokazują, że najsilniejszy efekt występuje po 5-7 kwartałach – powiedział prezes NBP.

Stwierdził jednak, że obecnie sytuacja dotycząca inflacji zmieniła się radykalnie na niekorzyść.

Rosyjska agresja na Ukrainę

Na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę inflacja jest bardzo silnie podbita w górę, widzimy wzrost surowców rolnych, energetycznych i zaburzenia w handlu światowym. To, co mieliśmy, zostało podbite o kilka punktów w górę – powiedział Adam Glapiński.

Wzrost inflacji

Zwrócił uwagę, że wzrost inflacji widać nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Inflacja rośnie globalnie, to efekt światowy, pierwsze tego efekty widać w marcowych danych. W strefie euro inflacja ustanowiła historyczne maksimum na poziomie 7,5 proc., to najwyższa wartość w strefie euro od momentu jej powstania. W części krajów strefy euro inflacja jest wyższa niż w Polsce, na Litwie i w Estonii osiągnęła ok. 15 proc. – stwierdził prezes NBP.

Szef Fedu gotów do wsparcia Polski

Prezes NBP poinformował, że odbył rozmowę z szefem Rezerwy Federalnej, który zapewnił, że Fed jest gotowy do wsparcia Polski.

Złotego wspiera także uzgodnienie ostrożnościowej linii swapowej z Europejskim Bankiem Centralnym.

Mogę też poinformować - jestem do tego upoważniony przez pana Powella - że odbyłem rozmowę z prezesem banku centralnego Stanów Zjednoczonych, systemu Rezerw Federalnych i z częścią zarządu. I oni też nas w każdej możliwej sytuacji są gotowi do wsparcia. Prosił, żeby o tym poinformować - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Reklama

Czyli i ze strony EBC, jak i ze strony Fedu mamy to ewentualne wsparcie walutowe, którego nigdy nie będziemy potrzebować, ale które pokazuje zakres naszych możliwości. Proszę pamiętać, że rezerwy walutowe Polski wynoszą 160 mld USD. Są potężne i znaczące, ale absolutnie nie są potrzebne do jakiegokolwiek użycia - to nie jest ta sytuacja - dodał.

Linia swapowa

Pod koniec marca br. EBC i NBP uzgodniły utworzenie ostrożnościowej linii swapowej w celu zapewnienia płynności w euro instytucjom finansowym w Polsce do 15 stycznia 2023 roku. W ramach tej linii NBP będzie mógł pożyczyć do 10 mld euro.

Linia swapowa pomiędzy NBP a EBC daje możliwość polskiemu bankowi centralnemu pozyskanie dodatkowych płynnych środków w euro (do wartości 10 mld euro) z EBC, w zamian za złote, na okres do 3 miesięcy. Linia swapowa będzie obowiązywać do 15 stycznia 2023 roku, o ile nie zostanie ona przedłużona.