Rynek oferuje cały wachlarz różnego rodzaju kart kredytowych: złote, srebrne, platynowe, z programami partnerskimi lub klasyczne. Dostępne są również karty kredytowe przeznaczone specjalnie dla studentów. Studenci są bowiem specyficzną grupą, która nie posiada dochodów w ogóle lub ich wpływy są nieregularne co uniemożliwia im uzyskanie karty w normalnym trybie. Jednak studenci to również bardzo dobrze rokująca na przyszłość grupa ludzi, już za kilka lat dobrze zarabiająca. Banki chcą więc przekonać ich do siebie, licząc na finansowe korzyści w późniejszym okresie.

Reklama

Dla kogo?

Bank stosują dwie metody wydawania kart. Jedna to stworzenie kart specjalnie dla studentów, a druga to stosowanie specjalnych udogodnień dla studentów przy ogólnodostępnych kartach. Specjalne karty dla studentów przygotowały np.: mBank i PKO BP,ING Bank Śląski. Okazuje się jednak, że karty studenckie mimo swojej nazwy, nie są dostępne dla wszystkich studentów. Banki stosują ograniczenia co do ukończonego etapu studiów (konieczność ukończenia I semestru – BZ WBK, a nawet dostępność dopiero dla studentów 4-5 roku – CitiHandlowy). Oznacza to, iż student będący na pierwszym semestrze studiów, może uzyskać kartę kredytową jedynie w PKO Banku Polskim, jednak i tu występuje warunek konieczności posiadania regularnych wpływów na rachunek (SUPERKONTO STUDENT-prowadzone od min. 3 miesięcy lub miesięczny dochód w wysokości co najmniej 400 zł miesięcznie.

Na co zwrócić uwagę wybierając kartę.

Decydując się na kartę kredytową, należy zapoznać się z różnymi ofertami, aby wybrać kartę najlepiej dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Ważnym parametrem jest długość okresu bezodsetkowego oraz roczna opłata za korzystanie z karty. Koszt utrzymania karty kształtuje się w przedziale od 0zł w Citi Handlowy aż do 35zł rocznie w mBanku. Inne instytucje finansowe takie jak PKO BP, BZ WBK czy Bank BPH zwalniają z tej opłaty pod warunkiem dokonania określonej liczby transakcji bezgotówkowych.

Zalety i pułapki towarzyszące posiadaniu karty.

Karta umożliwia korzystanie z bezpłatnego kredytu, który trwa w zależności od banku od 52 (ING Bank Śląski) do 55 dni (PKO Bank Polski i Bank BPH). Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, kiedy studentowi zabraknie gotówki, gdyż może w ten sposób podreperować chwilowy brak pieniędzy i opłacić kartą np. kurs językowy. Należy jednak pamiętać o spłacie pożyczonych pieniędzy w okresie bezodsetkowym, gdyż po przekroczeniu tego terminu, bank będzie traktował pożyczone pieniądze jako wysokooprocentowany kredyt, bo aż 20% w skali roku (w większości przypadków). Jeśli dojdzie do sytuacji, że student nie będzie w stanie uregulować całej należności w określonym terminie, warto dokonać spłaty minimalnej (ok. 4% zadłużenia). Kiedy nie uda się zapłacić nawet tej kwoty (przy zadłużzeniu 1500 zł – opłata minimalna to 50-60 zł), wtedy bank obarcza studenta odsetkami,. Zdarza się, że banki naliczają dodatkowo karę za zwłokę w wysokości kilkudziesięciu złotych, jednak po indywidualnej interwencji kwota ta jest zazwyczaj zwracana klientowi.

Dodatkowe korzyści

Instytucje finansowe wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania i atrakcje w celu zachęcenia młodych klientów do skorzystania z ich usług. PKO Bank Polski przyciąga młodych miłośników gadżetów atrakcyjną, przezroczystą kartą. Umożliwia również automatyczne pobieranie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO BP, środków w wysokości minimalnej kwoty zadłużenia. Z kolei ING Bank Śląski wprowadził możliwość przesyłania klientom bezpłatnej informacji o terminie zadłużenia, wymaganej kwocie minimalnej spłaty i całkowitej kwocie spłaty SMS-em, na 4 dni robocze przed upływem terminu spłaty zadłużenia. Nową funkcjonalność wprowadził Bank Zachodni WBK, gdzie karta MasterCard<30 pełni również funkcję karty zbliżeniowej, za pomocą, której można płacić w całym kraju w sieciach McDonalds i Mercer's Coffee oraz Euroaptekach i sieci Żabka. W przypadku kiedy suma płatności przekroczy 50 zł, wystarczy potwierdzić transakcję wpisując kod PIN lub składając podpis na wydruku z terminala. Z kolei karta Euro<26 zapewnia ok. 6500 zniżek w Polsce i ponad 100 000 zniżek w Europie. Co więcej jest ciekawym rozwiązaniem dla osób aktywnych, gdyż możliwe jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Karta kredytowa może bardzo pomocnie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej studenta. Należy jednak posługiwać się nią rozważnie, gdyż brak dyscypliny, czyli regularnego spłacania kredytu może doprowadzić do kredytowej pułapki.

Reklama
Bank Oprocentowanie (w procentach) Okres bezodsetkowy ( w dniach) Maksymalna wysokość kredytu (w PLN) Koszt wydania karty (w PLN) Koszt użytkowania (w PLN) Warunki wydania
PKO Bank Polski - PKO Visa Electron Student 19.90 55 1500 0 0 (1); 9,5 (2) lub 19 / rok Studenci: wiek mniej niż 26 lat. Minimalne wpływy na rachunek SUPERKONTO STUDENT (prowadzenie konta od min. 3 miesięcy) lub miesięczny dochód w wysokości 400 zł. Wniosek, ksero legitymacji studenckiej, a dodatkowo osoby nie posiadające stałych wpływów składają dokument potwierdzający źródło dochodów.
Bank BPH - Bursztynowa Karta Kredytowa 19.90 55 500-1000 0 lub 25 zł (5) 25 / rok (4) Ukończony II rok studiów. Stałe miesięczne wpływy (min. 500 zł) na prowadzone w BPH konto osobiste, Sezam Student, Sezam, Srebrny Sezam lub Złoty Sezam.
ING Bank Śląski - Pomarańczowa karta kredytowa VISA 20 52 500 0 0 lub 25 /rok (6) Studenci minimum 2 roku. Oświadczenie o sposobie utrzymania (może być samodzielne lub przez rodziców)
CitiHandlowy - karta Silver 20 54 2000 0 0 Studenci 4 i 5 roku; mniej niż 26 lat. Legitymacja studencka lub dowód osobisty
BZ WBK - MasterCard<30 20 54 500 zł - po ukończeniu I semestru; 1500 zł - po ukończeniu I roku studiów. 0 25 / rok (3) Studenci; mniej niż 26 lat. Miesięczne przychody nie są niższe niż 250 zł. Legitymacja studencka lub indeks. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie przynajmniej pierwszego semestru studniów. Wysokość średnich przychodów z ostatnich trzech miesięcy.
mBank - Euro<26 20 54 1500 0 35 / rok Zaświadczenie o wynikach z ostatnich 2 semestrów, bądź 3 trymestrów, ksero legitymacji studenckiej, dowód osobisty

(1)średniomiesięcznie wartość wszystkich transakcji musi osiągnąć kwotę min. 200 zł
(2) w przypadku gdy średniomiesięczna wartość wszystkich transakcji osiągnie kwotę 100 zł.
(3) Opłata za kartę nie jest naliczana w pierwszym roku, pod warunkiem dokonania minimum 3 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) lub gotówkowych w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.
(4) Opłata nie będzie pobierana lub zostanie obniżona do wysokości 50% opłaty za wznowienie karty głównej/ dodatkowej pod warunkiem dokonania w okresie 12 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających termin wznowienia karty, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego na wymaganym poziomie (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty)"
(5) 0 zł dla Klientów korzystających z kredytów na nieruchomości oraz dla posiadaczy/ współposiadaczy pakietu Srebrny Sezam, Sezam Max, Złoty Sezam lub Konta Osobistego Private Banking
(6) Opłata nie będzie pobierana jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych, rozliczonych na rachunku karty wyniesie min. 100 zł.
>>>Sprawdź aktualne oprocentowanie kart kredytowych

p