W czwartek, 16 maja Senat nie wprowadził żadnych zmian do projektu nowelizacji ustawy, która pozwoli na przyznanie dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Projekt został już podpisany przez prezydenta.

Reklama

Projekt ustawy modyfikującej przepisy dotyczące wsparcia rodziny oraz systemu opieki zastępczej, oraz promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy ma na celu podniesienie limitu środków z Funduszu Pracy, które mogą być przeznaczone na wsparcie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z pomocą dla rodzin i systemem opieki zastępczej.

Dodatki do wynagrodzenia 1000 zł od 1 lipca. Dla kogo?

Od 1 lipca 2024 roku ustawa wprowadza dodatki w wysokości 1000 zł brutto do miesięcznych pensji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz opiekunów prowadzących rodzinne domy dziecka. Jednocześnie zwiększa limit środków na ten cel z 40 mln zł do maksymalnie 85 mln zł, które mogą być przeznaczone na zadania własne samorządów z obszaru opieki zastępczej.

Reklama

Jaki jest cel dodatku?

W trakcie debaty nad ustawą w Senacie, wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska podkreślała, że dodatkowe świadczenia będą przysługiwać 2,9 tysiącom zawodowych rodzin zastępczych oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. Gajewska zaznaczyła, że celem dodatków jest przede wszystkim uznanie roli rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących już profesjonalnych rodzin zastępczych i domów dziecka oraz stymulowanie motywacji i zachęcanie do pełnienia tych ważnych funkcji.

W trakcie dyskusji, wiceminister Gajewska zaznaczyła, że organizacje reprezentujące rodziny zastępcze od dłuższego czasu apelowały o wsparcie, zwracając uwagę na bardzo niskie wynagrodzenia. Podkreśliła również, że nowelizacja ustawy istotnie poprawia sytuację finansową osób pracujących w tym obszarze.

1000 zł dodatku: Ustawa została podpisana przez prezydenta

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz czekamy na publikację ustawy w Dzienniku Ustaw.