Ceny prądu to istotna kwestia dla wielu Polaków. Niektóre grupy mogą skorzystać z niższych stawek na energię elektryczną. Są wśród nich osoby z niepełnosprawnościami, posiadacze Karty Dużej Rodziny, rolnicy, osoby budujące domy i osoby posiadające ogród działkowy, czyli tzw. ROD.

Reklama

Wyższe limity tańszego prądu. Kto nie musi składać oświadczenia?

By skorzystać z preferencyjnych warunków zakupu energii należy złożyć oświadczenie do końca marca. Oświadczenia o zamrożeniu cen prądu nie muszą jednak składać osoby korzystające z podwyższonych limitów zamrożenia cen prądu jeśli złożyły je w 2023 roku.

Reklama

Kto powinien złożyć wniosek?

Inaczej jest w przypadku osób ze wspomnianych grup, które nie składały stosownego oświadczenia. Wówczas, aby korzystać z taniego prądu, należy złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu do końca marca 2024 roku. Złożenie oświadczenia uprawnia do skorzystania ze zwiększonych limitów obowiązujących w I półroczu 2024 roku.

We wskazanym terminie dokumenty muszą złożyć:

  • osoby z niepełnosprawnościami, które pozyskały orzeczenie o niepełnosprawności w 2024 r. — limit 1800 kWh,
  • osoby, które otrzymały w 2024 r. Kartę Dużej Rodziny (np. urodziło się im trzecie dziecko) — limit 2000 kWh,
  • rolnicy od 2024 r. — limit 2000 kWh,
  • osoby budujące domy począwszy od 2024 r. — limit 1500 kWh.

Co istotne, w żadnym wariancie nie składają oświadczenia osoby korzystające z taniego prądu do limitu 1500 kWh.

Tańszy prąd. Jak złożyć oświadczenie?

Dokumenty złożyć powinny jedynie osoby, które w trakcie 2024 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu i te, które nabyły uprawnienia przed 2024 rokiem, ale nie złożyły wcześniej oświadczenia.

W większości przypadków formalności można dopełnić z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego, a zatem – wysłać oświadczenie przez internet.

Można także pobrać oświadczenie, wydrukować je i własnoręcznie podpisać, a następnie odesłać na adres wskazany na fakturze od dostawcy energii elektrycznej.