Wcześniej Daniel Gorgosz, likwidator TVP w likwidacji, wezwał przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego "do zapłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania kwoty w wysokości 38 760 000 (trzydzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem wpływów z opłat abonamentowych, które powinny zostać przekazane TVP SA w likwidacji w dniach 11 i 22 stycznia 2024 r., zgodnie z harmonogramem przekazanym spółce przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji".

Reklama

KRRiT: W związku z wyrażanymi publicznie opiniami…

W środę KRRiT zajmowała się sprawą pieniędzy abonamentowych. "W związku z wyrażanymi publicznie opiniami podważającymi kompetencje, legalizm działania czy wręcz kierującymi żądania finansowe wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na podstawie uchwały nr 8/2024 przesuwającej termin wypłaty środków z wpływów z opłat abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazuje, że określanie terminów wypłaty środków pochodzących z wpływów z opłat abonamentowych ma charakter wyłącznie techniczny" - poinformowała KRRiT.

"Wypłata oparta jest na prognozach, które mogą, a nie muszą się zrealizować. Wynika ona wyłącznie z praktyki i zwyczaju, a nie ma oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego" - podkreśla KRRiT.

"Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji nakładają na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji obowiązek podjęcia uchwały co do sposobu (procentowego) podziału pomiędzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji udziału we wpływach z opłat abonamentowych, nie wskazują zaś kiedy i w jakiej wysokości ma to nastąpić" - podano w komunikacie.

"W związku z powyższym, wszelkie wystąpienia z żądaniami nie mają podstawy prawnej, a dodatkowo pochodzą od osób nieuprawnionych" - podała rada decydując, że pieniędzy nie przekaże, bo postawienie mediów publicznych przez ministra kultury uważa za nielegalne. Pieniądze trafią do depozytu sądowego i to sądy mają zdecydować, co dalej. W uchwale postanowiono m.in. aby "wypłatę środków z wpływów z opłat abonamentowych w terminach przewidzianych harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie par. 1 niniejszej Uchwały, dla każdej ze spółek będącej jednostką publicznej radiofonii i telewizji, kierować do depozytu sądowego celem podjęcia ich w imieniu spółki przez uprawnione do reprezentowania spółki osoby" - czytamy.

"Wypłata po prawomocnym orzeczeniu sądu"

W uchwale podjętej 7 lutego KRRiT podtrzymała swoje stanowisko decydując, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji. Zapewniono również, że celem KRRiT jest wypłacenie środków z abonamentu po decyzji dotyczącej "likwidacji potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu rejestrowego". Dodano, że wówczas przekazane środki muszą zostać spożytkowane wyłącznie "na realizację zadań misji publicznej wykonywanych w ramach procesu likwidacji".