"Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził bowiem na cały 2024 rok taryfy na prąd w wysokości 75 gr/kWh netto (plus VAT i dystrybucja) w najpopularniejszej taryfie całodobowej (G11)" - pisze serwis Wysokie Napięcie. Analitycy przypominają bowiem, że z powodu zamrożenia cen prądu, do czerwca obowiązują stawki 90 groszy za kilowatogodzinę.

Reklama

Ile prąd będzie kosztował w drugiej połowie roku?

Od lipca zaś stawki te powinny wzrosnąć zgodnie z nowymi taryfami do 1,5 PLN za kWh. Według Wysokiego Napięcia, podwyżki będą jednak mniejsze, bo rząd zapowiada stopniowe podnoszenie cen. Pełne rynkowe stawki zapłacimy więc dopiero na koniec roku.