Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w tym roku został ustalony na poziomie 12,12 procent. Rok temu wynosił 14,8 proc. Ministerstwo tłumaczy, że przyjęcie tej wartości wymagało uwzględnienia średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego (wynoszącego 11,9 procent), zwiększonego o co najmniej 20 procent rzeczywistego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku (które wyniosło 1,1 procent, co oznacza, że składnik podlegający waloryzacji musiał wynosić co najmniej 0,22).

Reklama

12,12 procent to nieco mniej, niż zapowiadano jeszcze kilka dni temu. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że emerytury wzrosną co najmniej o 12,3 procent.

Emerytury od marca 2024 roku

Jak wyliczyła redakcja dziennika "Fakt" aktualnie minimalna emerytura wynosi 1588 zł i 44 gr brutto, jednak od 1 marca wzrośnie do 1780 zł i 96 gr. Podobnie, zwiększy się także minimalna kwota renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 1588 zł i 44 gr, a od 1 marca będzie wynosić 1780 zł i 96 gr.

Reklama
Reklama

Dla świadczeń na różnych poziomach, takich jak na przykład 2300 zł, podwyżka waloryzacyjna wyniesie 278,76 zł, dla świadczeń w wysokości 2500 zł będzie to 303 zł, a dla tych o wysokości 3000 zł wyniesie 363,60 zł. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na około 43 miliardy złotych.

Wysokość emerytur po waloryzacji

Według wyliczeń serwisu Business Insider od 1 marca 2024 roku:

  • wysokość emerytury, która przed waloryzacją wynosiła 1 588,44 zł brutto, po waloryzacji w wysokości 12,12 proc. wyniesie 1 780,96 brutto. Oznacza to wzrost świadczenia o 192,52 zł brutto.
  • 2 000 zł emerytury przed waloryzacją - po waloryzacji wyniesie 2 242,40 zł, a to oznacza wzrost o 242,40 zł.
  • Emerytura w wysokości 2 500 zł po waloryzacji wyniesie 2 803,00 zł. Tutaj można zauważyć wzrost o 303,00 zł.
  • 3 363,60 zł będzie wynosiła po waloryzacji emerytura, która wcześniej wynosiła 3000 zł. Tutaj wzrost o 362,60 zł.
  • Emerytura przed waloryzacją wynosząca 4000 zł, po waloryzacji wyniesie 4 484,80, czyli można zauważyć wzrost o 484,80.
  • Dla kwoty 5000 zł - emerytura po waloryzacji 12,12 proc. wyniesie 5 606,00 zł. A to oznacza wzrost o 606,00 zł.

Wygląda więc na to, że najwięcej zyskają osoby, które pobierają najwyższe świadczenia.

Co oznacza waloryzacja?

Wygląda na to, że w nadchodzących latach waloryzacja świadczeń nie będzie już tak wysoka. W rzeczywistości jest to pozytywna informacja, ponieważ sygnalizuje wyhamowanie inflacji, co oznacza, że osoby starsze nie będą już musiały zmierzyć się z bardzo znaczącym wzrostem cen artykułów i usług.

Im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja, co w praktyce było wykorzystywane politycznie, bo - zwłaszcza w minionym roku - starano się wykazać, że wysoka podwyżka to sukces ówczesnego rządu i seniorzy powinni być zadowoleni. Powód tej rekordowej podwyżki, czyli wysoka inflacja, był przemilczany - powiedział Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, założyciel inicjatywy Debata Emerytalna.

Należy również zauważyć, że w niedalekiej przyszłości same zasady podwyższania rent i emerytur mogą ulec zmianie, ponieważ rząd zapowiada wprowadzenie dwukrotnej waloryzacji w ciągu roku, jeśli wskaźnik inflacji przekroczy 5 procent.

Ile wyniosą trzynastki i czternastki po waloryzacji?

Waloryzacja wpłynie także na wysokość trzynastek i czternastek. Trzynastka zostanie wypłacona wszystkim seniorom w takiej samej kwocie brutto, czyli w wysokości minimalnej emerytury, która w tym roku wynosi 1 780 zł i 96 gr. Wypłaty rozpoczną się w kwietniu. Z trzynastki zostanie potrącona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Czternastka również wynosi tyle samo, co minimalna emerytura (1 780 zł i 96 gr), jednak tylko dla osób, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli emerytura lub renta przekracza tę kwotę, czternastka zostanie pomniejszona o różnicę. Z czternastki zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka NFZ.