W poniedziałek 5 lutego w rejestrze prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy zmieniającej ustawę dotyczącą ochrony zdrowia przed skutkami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dotychczasowy unijny System Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obejmował papierosy oraz tytoń przeznaczony do samodzielnego skręcania. Od 20 maja 2024 roku do tego systemu zostaną również włączone wszystkie inne wyroby zawierające tytoń w swoim składzie.

Reklama

Modyfikacja rejestracji wyrobów tytoniowych

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku, System Track&Trace zbiera informacje dotyczące przemieszczania, zamawiania, fakturowania oraz płatności za papierosy i tytoń przeznaczony do ręcznego skręcania papierosów.

Rozszerzenie obejmuje między innymi tytoń do żucia, cygara, cygaretki, tabakę oraz tytoń przeznaczony do fajek wodnych. Zmiany mają na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi, ochronę zdrowia publicznego oraz kontrolę dochodów państwa.

Reklama

Mając na uwadze, że na ww. wyroby nie są nakładane znaki akcyzy będące podstawowym zabezpieczeniem, konieczne jest określenie dla nich odpowiedniego zabezpieczenia - zaznaczono w projekcie ustawy.

Rejestracja punktów sprzedaży

Ponadto, w ramach funkcjonowania systemu Track&Trace, punkty sprzedaży detalicznej, które oferują wyroby tytoniowe, będą musiały się zarejestrować. Choć jest to jedyny wymóg nakładany na punkty sprzedaży związany z systemem Track&Trace, to jego zaniechanie może uniemożliwić im kupowanie wyrobów tytoniowych od dostawców po 20 maja 2024 roku. Pozostałe zobowiązania dotyczące działania systemu Track&Trace zależą od funkcji, jaką dany podmiot pełni w procesie dostarczania wyrobów tytoniowych.

Jak się zarejestrować?

Ministerstwo Finansów przypomina, że wszystkie firmy zaangażowane w proces produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych są zobowiązane do rejestracji w systemie Track&Trace. Rejestrację można przeprowadzić poprzez stronę internetową www.idissuer.pl. Za rejestrację odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

System Track&Trace

Jeżeli chodzi o produkty tytoniowe wytworzone poza granicami Unii Europejskiej (UE), wymogi związane z systemem Track&Trace będą stosowane jedynie do wyrobów przeznaczonych lub wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej.

System Track&Trace realizowany jest poprzez:

  • Przypisanie unikalnego identyfikatora do każdego opakowania indywidualnego wyrobu tytoniowego.
  • Rejestrowanie nabyć oraz przemieszczeń wyrobów tytoniowych przez uczestników obrotu tymi wyrobami, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, bezpośrednio do repozytorium pierwotnego (primary repository) lub przy pomocy routera.
  • Udostępnianie zebranych danych właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej w celu zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.