Petycja obywatelska w sprawie 500 plus dla małżeństw z długim stażem

W 2022 roku małżeństwo z 50-letnim stażem złożyło petycję obywatelską, w której możemy przeczytać [pisownia oryginalna]: "Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy p.n. MAŁŻEŃSTWO +…500 – świadczenie comiesięczne, która to ustawa obejmowałaby Małżeństwa ze stażem 40-, 45-, 50-letnim i dłuższym. Medal ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi […], ale nie pomoże w trudnych chwilach finansowych, które towarzyszą Jubilatom. […] Potrzeby Seniorów są, od normalnych potrzeb każdego człowieka, powiększone o koszty leków, środków higieny osobistej, diety dostosowane do wieku i schorzeń, opiekunów… […] Budżet naszego Państwa, jesteśmy O TYM przekonani, na pewno wytrzyma takie koszty! […] Niewątpliwie takie wsparcie też będzie miało wpływ [na] rangę Małżeństw, a trwanie w Małżeństwie, na trwałość RODZINY".

500 plus na małżeństw na wzór 800 plus

Reklama

W petycji tej nie zawarto dokładnego opisu, jak takie świadczenie miałoby wyglądać. Ze względu na nazwę, można przypuszczać, że sposób wypłacania świadczenia miałby przypominać świadczenie wychowawcze 500 plus (dzisiaj: 800 plus), więc najpewniej dodatek miałby być wypłacany co miesiąc.

Reklama

Według twórców petycji te dodatkowe pieniądze nie tylko pomogłyby w pokryciu wysokich kosztów życia i polepszyły sytuację finansową małżonków-seniorów, lecz także skłaniałyby pary do pozostawania w małżeństwie i życia wspólnie przez długie lata.

Czy pomysł ma szansę realizacji? Świadczenia dla małżeństw z długim stażem są planowane

Wszystko wskazuje na to, że 500 plus dla małżeństw nie zostanie zaakceptowane przez obecnie rządzących. Jednak nie oznacza to, że nie są rozważane inne świadczenia dla jubilatów. W grę wchodzi bowiem jednorazowa wypłata.

Do Senatu jeszcze w poprzedniej kadencji wpłynęła petycja tego dotycząca. Senatorowie ten pomysł poparli i najpewniej trafi ona do prac sejmowych, a świadczenie ma szansę na realizację. Petycja mówi o świadczeniu rodzinnym dla małżonków o stażu małżeńskim przynajmniej 50 lat i powyżej. Możemy w niej przeczytać, że wynosić by ono miało:

  • 5000 zł dla małżeństw z 50-letnim stażem;
  • 5500 zł dla małżeństw z 55-letnim stażem;
  • 6000 zł dla małżeństw z 60-letnim stażem;
  • 6500 zł dla małżeństw z 65-letnim stażem;
  • 7000 zł dla małżeństw z 70-letnim stażem itd.

Co 5 lat byłoby przyznawane dodatkowe 500 zł. Miałoby to być świadczenie podobne do obowiązującej emerytury honorowej dla 100-latków.