Wakacje kredytowe również w 2024 roku?

Wakacje kredytowe powstały jako pomoc kredytobiorcom w momencie wzrostu stóp procentowych NBP, co wiązało się z podwyżkami rat kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu można było odroczyć aż 8 rat kredytu hipotecznego. Co istotne, program dotyczył wyłącznie osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotówkach – na własne cele mieszkaniowe.

Raty można było odroczyć w roku 2022 oraz 2023. Skorzystało z tego wielu kredytobiorców, aby odciążyć się finansowo, ale też nadpłacić kredyt. Najpewniej będą mieli oni tę możliwość również w 2024 roku.

Reklama

Przy aktualnej zmianie rządu projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w którym wnioskowano w wakacje kredytowe na 2024 rok, trafił do Sejmu ponownie 14 listopada 2023 roku. Wcześniej został on przyjęty w październiku i 3 listopada skierowany do Sejmu poprzedniej kadencji.

Wakacje kredytowe 2024 na nowych zasadach

Reklama

Projekt nowelizacji zakłada, że wakacje kredytowe w 2024 roku będą możliwe na tych samych warunkach, co rok wcześniej, jednak z pewnymi ograniczeniami. Zmniejszona zostanie liczba osób, które zostaną uprawnione do zawieszenia spłaty.

W 2024 roku z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, których kwota kapitału udzielonego kredytu nie była wyższa niż 400 tys. zł, a jeżeli będzie wyższa od tej sumy, ale niższa niż 800 tys. zł, to zawieszenie będzie możliwe, ale koszt obsługi kredytu (czyli rata kapitałowa i odsetkowa) będzie wówczas musiała przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Kredytobiorcy spełniający powyższe warunki najprawdopodobniej będą mogli skorzystać w 2024 roku z wakacji kredytowych. Według projektu możliwe będzie zawieszenie jednej raty na kwartał, a o liczbie zawieszeń zadecyduje kredytobiorca.

Sposób starania się o zawieszenie rat ma nie zmienić się względem lat wcześniejszych. Należy złożyć wniosek o wakacje kredytowe w swoim banku. Można to zrobić na dwa sposoby: albo przez Internet, wykorzystując maila lub bankowość elektroniczną, albo w oddziale osobiście. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania.