Wiceminister rolnictwa: Pojawia się problem z ziemniakami na naszym rynku

"Mamy problem z kolejnymi produktami spożywczymi z Ukrainy, które w nadmiarowym stopniu wchodzą na nasz rynek. Teraz chociażby pojawia się problem z ziemniakiem na naszym rynku, który jest ściągany z Ukrainy" – powiedział kilka dni temu wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra podczas unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu. Wypowiedź ta była szeroko cytowana przez polskie media branżowe poświęcone rolnictwu. Przypominały one, że już wcześniej pojawiały się sygnały o tym, że na polskim rynku oferowane są ziemniaki z Ukrainy.

Służby fitosanitarne: Import ziemniaków spoza UE jest zakazany

Reklama

W środę, 24 października, komunikat w tej sprawie wydała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Urząd przypomina, że "zgodnie z przepisami fitosanitarnymi Unii Europejskiej, import ziemniaków z państw nie będących państwami członkowskimi UE (w tym z Ukrainy) jest zakazany. Przesyłki takie nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz wprowadzane do obrotu. Wyjątek stanowią ziemniaki konsumpcyjne pochodzące ze Szwajcarii oraz z Algierii, Egiptu, Izraela, Libii, Maroka, Syrii, Tunezji i Turcji. (…) Import sadzeniaków ziemniaków jest zakazany ze wszystkich państw trzecich z wyjątkiem Szwajcarii" – czytamy.

W komunikacie napisano również, że "Od dnia 1 września br. Oddziały Graniczne PIORiN nie odnotowały prób wprowadzania przesyłek zawierających ziemniaki pochodzące z państw trzecich".

Reklama

Ceny ziemniaka w Polsce - październik 2023

Ceny ziemniaka w Polsce w ostatnich miesiącach osiągały rekordowy poziom. W ostatnich tygodniach, m.in. w związku ze zbiorami, na rynku widać spadki. Jednak ceny i tak są sporo wyższe od tych sprzed roku. 25 października portal sadyogrody.pl poinformował, że na giełdzie w podwarszawskich Broniszach ceny za 15 kg worek kształtują się w granicach 15-22 zł (latem br. wynosiły 25-30 zł). "Oczywiście są też takie odmiany, które nieco się wyróżniają. Gruba Irga wysokiej jakości może być sprzedawana nieco drożej – nawet za 2 zł/kg" – czytamy.