Wiele osób zastanawia się, co się stanie w sytuacji, gdy nie uda im się uzyskać wymaganego stażu pracy. Czy w takiej sytuacji przysługuje emerytura? Niestety, obawy są jak najbardziej uzasadnione. W przypadku nieuzyskania odpowiedniego stażu pracy emerytura nie przysługuje.

Reklama

System emerytalny w Polsce – trzy filary

Polski System Emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy z nich, obowiązkowy, to emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. II filar emerytalny to tzw. OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne), zaś III filar emerytalny jest dobrowolny i obejmuje IKE, IKZE, PPK oraz PPE.

Ile lat trzeba pracować, by dostać emeryturę?

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, najniższa emerytura przyznawana jest osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny i mają określony staż pracy. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Konieczny do uzyskania emerytury staż pracy to z kolei 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Reklama

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

W polskim systemie emerytalnym istnieje również pojęcie wcześniejszej emerytury, np. przy stażu pracy 15 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny w tym przypadku wynosi odpowiednio 55 i 60 lat.

Prawo do wcześniejszej emerytury mają m.in. pracownicy służb mundurowych, zakładów chemicznych, pracownicy służby zdrowia, kolei i branży transportowej oraz budowlanej. Na wcześniejszą emeryturę mogą również liczyć górnicy i nauczyciele.

Z jakich lat naliczana jest emerytura?

Wysokość emerytury ustalana jest na podstawie zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę. Można również wybrać z zarobków z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu gdy obowiązywało ubezpieczenie (społeczne lub emerytalno-rentowe).

Ile wynosi najniższa emerytura?

Od 1 marca 2023 roku, zgodnie z waloryzacją emerytur dokonaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), najniższa emerytura to 1588,44 zł.

Jaka emerytura bez stażu pracy?

Bywają sytuacje, kiedy dana osoba osiąga wiek emerytalny, ale nie ma wystarczającego stażu pracy do otrzymania emerytury. Nierzadko zdarza się to w przypadku osób, które pracowały bez umowy o pracę. Jaka emerytura przysługuje bez lat pracy? Niestety, wówczas takiej osobie nie przysługuje emerytura, nawet najniższa.

W takiej sytuacji ZUS obliczy przysługujące jej świadczenia na podstawie zgromadzonych składek. Osoba taka otrzyma wówczas świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wartości składek zgromadzonych na jej koncie emerytalnym. Niestety, jeśli kwota będzie niższa od emerytury minimalnej, nie zostanie ona podwyższona.

Czy należy się emerytura po 5 latach pracy?

Jeśli jesteś osobą, która przepracowała 5 lat, otrzymasz kwotę wynikającą ze składek zgromadzonych na twoim koncie w ZUS. To oznacza, że świadczenie będzie wynosiło (przy najniższej krajowej) ok. 150 zł w przypadku mężczyzn i 125 zł w przypadku kobiet.

Czy dostanę emeryturę po 10 latach pracy?

Sytuacja jest analogiczna do powyższej. 10 lat to połowa stażu wymaganego do minimalnej emerytury. Nie uprawnia ona do pobierania emerytury – choćby w połowie jej wysokości.

Emerytura w wysokości 2 groszy?

Obecnie najniższa "emerytura" w Polsce wynosi 2 grosze. Otrzymuje ją mieszkaniec Wrocławia, który przepracował jeden dzień w swoim życiu z umową, od której opłacano składki.