Nie chcesz płacić wysokich rachunków za energię? Do 30 czerwca złóż oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Przeczytaj, czy możesz liczyć na wyższy limit zużycia prądu i rozliczanie go po niższej stawce. Podpowiemy ci również, jakie dokumenty trzeba przesłać i skąd je można wziąć.

Reklama

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku – na czym to polega?

W związku z inflacją i drożyzną polski rząd przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Dzięki niej niektórzy Polacy mogą liczyć na tańszy prąd. Stawki mają być uzależnione od zużycia energii przez gospodarstwo domowe. Warto dodać, że ustalone stawki na 2023 rok w przypadku ceny za obrót energią elektryczną wynoszą 693 zł/MWh.

Kto może złożyć wniosek o zwiększenie limitu zużycia prądu i zamrożenie cen za energię?

Niestety nie wszyscy mogą liczyć na tańsze rachunki za energię elektryczną. Tylko w niektórych przypadkach wyższe limity zużycia prądu umożliwiają zamrożenie cen. Mowa o gospodarstwach domowych nieprzekraczających limitu 2 MWh, gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi (limit 2,6 MWh) oraz o gospodarstwach z Kartą Dużej Rodziny (limit 3 MWh). Taniej mogą też zapłacić rolnicy (limit 3 MWh).

W niektórych przypadkach konieczne jest jednak złożenie odpowiednich dokumentów i oświadczenia, które sprawią, że na rachunkach do ustawowego limitu będą obowiązywać ceny za prąd z 2022 roku, a nadwyżki będą rozliczone po nowej stawce za 2023.

Reklama

Jakie oświadczenia będą potrzebne, aby stać się uprawnionym odbiorcą?

Aby zamrozić ceny energii w 2023 roku, trzeba złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego odpowiednie oświadczenie. W przypadku gospodarstw, które zamieszkuje osoba niepełnosprawna, z Kartą Dużej Rodziny oraz w przypadku rolników potrzebne będą dodatkowe dokumenty. Są to odpowiednio:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Karta Dużej Rodziny przyznawana rodzicom lub opiekunom co najmniej trójki dzieci,
  • zaświadczenie z US o zapłaconym podatku rolnym.

Dla pozostałych gospodarstw domowych limit zużycia energii po zamrożonej cenie wynosi 2000 kWh, a do jego przyznania nie są wymagane żadne formalności. Zamrożenie cen nie obejmuje gospodarstw, które mają podpisaną z dostawcą umowę terminową z gwarancją stałej ceny.

Wniosek o wyższy limit zużycia energii: Gdzie złożyć dokumenty?

Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego do skorzystania z wyższych limitów zużycia prądu należy złożyć w postaci papierowej osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo wysłać pocztą. Jest też opcja elektroniczna. W tym przypadku oświadczenie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. Dokumenty można składać do końca czerwca 2023 r. Wzory oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej swojego dostawcy prądu.