Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS można podzielić i wypłacić po śmierci ubezpieczonego. To samo można zrobić z kwotą, która znajduje się na otwartym funduszu emerytalnym (OFE). Wszystko reguluje ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Jest jednak jeden warunek.

Reklama

Subkonto w ZUS, czyli co?

Subkonto to część konta ubezpieczonego w ZUS-ie. Prowadzone jest ono dla tych, którzy posiadają rachunek OFE. Subkonta mają ci, którzy urodzili się po 1968 r. W przypadku ubezpieczonych podatników urodzonych przed tą datą subkonto mają tylko te osoby, które należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Reklama

Kto może dziedziczyć pieniądze z OFE po śmierci podatnika?

Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na to, czy członek OFE przekazuje nowe składki do OFE i ZUS, czy tylko do ZUS. Właściciel subkonta musi wcześniej wskazać osobę, która będzie uprawniona do otrzymania pieniędzy po jego śmierci. Raz złożoną dyspozycję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można zmienić w dowolnym terminie. Co ważne – beneficjent nie musi być wcale współmałżonkiem czy członkiem rodziny.

Co trzeba zrobić, żeby odziedziczyć pieniądze z OFE?

Jeżeli dana osoba odejdzie, bliscy mogą złożyć wniosek, aby odziedziczyć środki zgromadzone na Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, przedstawić dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia i zgłosić śmierć członka funduszu.

Cały proces zamykania rachunku OFE oraz podziału środków następuje na podstawie dołączonych dokumentów (m.in. skróconego aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa, kopii dowodu tożsamości beneficjenta). Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze z OFE można dziedziczyć tylko przez trzy lata od momentu wypłacenia emerytury.

Ile trzeba czekać na wypłatę środków po zmarłym?

Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty. Pamiętaj, że pieniądze wypłacane po śmierci członka OFE podlegają 19 proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.