Ustawa o BFG przewiduje, że skargę wnosi się za pośrednictwem Funduszu, który ma dwa tygodnie na przygotowanie odpowiedzi i przekazanie skargi do sądu administracyjnego. Ten zaś w ciągu miesiąca powinien ją rozpatrzyć. W przypadku wniesienia kasacji Naczelny Sąd Administracyjny ma na rozstrzygnięcie dwa miesiące. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozpatrzenie wielu skarg może być połączone. Tak było we wcześniejszych przypadkach.

Reklama

Kto może skarżyć

Zgodnie z ustawą o BFG skargę na decyzję o przymusowej restrukturyzacji może złożyć „każdy, kogo interes prawny został naruszony decyzją”. W przypadku każdego z poddanych procedurze banków z takim dokumentem występowała rada nadzorcza. Ona otrzymuje uzasadnienie decyzji BFG i ma od tego momentu siedem dni na wniesienie skargi.

Reklama

W odniesieniu do GNB „naruszenie interesu prawnego” dotyczy również akcjonariuszy i obligatariuszy. Papiery Getin Noble były notowane na giełdzie, a zostały umorzone, więc stały się bezwartościowe. Najliczniejszą grupą są jednak posiadacze walutowych kredytów hipotecznych. Zgodnie z decyzją BFG, większa część działalności Getin Noble Banku została przeniesiona do banku pomostowego. Nie dotyczy to jednak spłacających hipoteki w walutach. I można się spodziewać, że to oni są autorami dużej części skarg.

Do ich składania aktywnie zachęcały kancelarie prawne specjalizujące się w sporach frankowiczów z bankami.

Sytuacja frankowiczów Getin Noble

W imieniu naszych klientów złożyliśmy prawie 350 skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca pozostawienia portfela CHF w Getin Noble Bank w restrukturyzacji. To był wyjątkowo pracowity tydzień… – informowała na Facebooku Beata Sobierajska Kancelaria Radcy Prawnego.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku sprawia, że spłacający hipoteki walutowe w tym banku – o ile zdecydowali się na pozew o unieważnienie kredytu – znaleźli się w gorszej sytuacji niż klienci innych banków. Już wkrótce będą się bowiem procesować ze spółką w stanie upadłości, a pierwszy w kolejce do zaspokajania roszczeń wobec masy upadłościowej jest BFG.

W nie lepszym położeniu są ci, którzy wygrali już z Getin Noble i są w trakcie egzekwowania wyroku. "Postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu” – mówi ustawa o BFG. Przewiduje ona też, że: „W czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego”.

"Prawomocny wyrok sądu administracyjnego stwierdzający wydanie przez Fundusz decyzji z naruszeniem prawa nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych na jej podstawie” – mówi ustawa. Możliwe jest jednak uzyskanie odszkodowania.

We wcześniejszych przypadkach przymusowej restrukturyzacji żadna ze skarg nie została uwzględniona przez sąd.

Dotychczasowe przypadki przymusowej restrukturyzacji w Polsce

Styczeń 2020 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku. Działalność została przejęta przez bank pomostowy, konieczne było umorzenie części depozytów niegwarantowanych; zrestrukturyzowana instytucja działa pod nazwą „Bank Nowy” z nowymi właścicielami z sektora spółdzielczego

Kwiecień 2020 – Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Działalność została przejęta przez SGB-Bank

Grudzień 2020 – Idea Bank. Podstawowa działalność została przejęta przez Bank Pekao

Wrzesień 2022 – Getin Noble Bank. Podstawowa działalność została przejęta przez instytucję pomostową