Jak podano w środowej informacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, kara administracyjna w wysokości 21 mln 659 tys. zł została nałożona na ING m.in. za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i za niedopełnienie obowiązku przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

Reklama

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W realizacji swoich zadań ustawowych jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Obecnie funkcję GIIF pełni wiceminister finansów Sebastian Skuza.