Analizy Online podały w poniedziałkowym raporcie, że między styczniem a końcem września 2008 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych straciły ponad 330 tys. klientów (przeszło 10 proc.). Ich liczba w 21 TFI monitorowanych przez Analizy Online spadła wówczas do 2,9 mln.

Statystyczny inwestor zainwestował za pośrednictwem TFI 29,6 tys. złotych. W rekordowym pod tym względem czerwcu 2007 roku kwota ta była aż o 41 proc. wyższa. Spadek wartości inwestycji nastąpił nie tylko z powodu rezygnacji inwestorów (najwięcej odpłynęło ich z TFI w III kwartale tego roku - 4,4 proc.), ale i wskutek strat poniesionych przez samych zarządzających funduszami.