Co trzeci Polak (33%) deklaruje w badaniu, że w ogóle nie odkłada pieniędzy. W tej grupie 21% zadeklarowała w badaniu Banku Millennium, że ma już zaoszczędzony kapitał, pozostali - 79% nie mają oszczędności i nie oszczędzają. Taką postawą wykazują się częściej osoby mieszkające w pojedynkę (39%) niż ankietowani, którzy mieszkają w co najmniej dwuosobowych gospodarstwach domowych (24%).

Reklama

Jako główną przyczynę braku oszczędności ankietowani wskazują zbyt niskie zarobki (57% odpowiedzi). Kolejnym powodem jest brak umiejętności oszczędzania (13%), a trzecim brak dochodów (12%). 7% badanych nie oszczędza, ponieważ nie czuje takiej potrzeby.

Strategia oszczędzania

Zapytani o stosowaną strategię oszczędzania Polacy najczęściej wskazują, że odkładają część zarobków, kiedy tylko pojawia się taka możliwość (39% badanych). 29% regularnie co miesiąc przeznacza na ten cel stałą kwotę. 19% Polaków gromadzi pieniądze wtedy, gdy planuje większą inwestycję lub wydatek związany np. z wyjazdem na wakacje, wyprawką szkolną, zakupem samochodu czy telefonu.

Odłożone pieniądze przechowują w gotówce (44% odpowiedzi). Na kolejnych pozycjach znalazło się konto bieżące w banku (43%) oraz produkty finansowe, takie jak lokaty czy rachunki oszczędnościowe (43%). Inwestowanie w nieruchomości oraz w fundusze inwestycyjne wybiera po 9% osób. Tyle samo ankietowanych (9%) odkłada oszczędności na kontach emerytalnych np. IKE, IKZE, PPK. Na końcu listy znajdują się akcje (7%) i obligacje (6%) - czytamy w komunikacie.

Na czarną godzinę

Reklama

Główną motywacją dla odkładania pieniędzy jest zabezpieczenie finansowe na czarną godzinę (60% odpowiedzi). 44% badanych oszczędza, aby móc pokryć niespodziewane wydatki, a jedna czwarta (27%) gromadzi pieniądze na wakacje. 24% odkłada na remont lub urządzenia mieszkania, 18% na samochód. Jedynie 12% ankietowanych oszczędza z myślą o przyszłej emeryturze.

Choć większość Polaków stara się odkładać pieniądze, to aż 40% przyznaje, że kwota ich oszczędności zmalała od początku roku. Taki sam poziom zgromadzonego kapitału utrzymuje 30% pytanych, natomiast kolejne 30% deklaruje, że kwota ich oszczędności wzrosła - czytamy dalej.

Badanie przeprowadzone dla Banku Millennium na panelu Ariadna w lipcu 2022 roku. Próba ogólnopolska N=1 070 osób wieku od 18 lat wzwyż, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: badanie przeprowadzone metodą ankiety internetowej (CAWI).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r.