Jak wskazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, od 2017 r. Polska zdobywa coraz wyższe miejsca w rankingach Open Data Maturity.

Reklama

Polska wysoko w rankingu

W najnowszej edycji raportu Polska uzyskała ogólną ocenę 95 proc., o 5 punktów proc. wyższą względem grudnia 2020 r. Przełożyło się to na utrzymanie miejsca w najwyższym klastrze "trend-setters" oraz awans o dwie pozycje - z czwartej na szóstą, jedynie za Francją (98 proc.) oraz Irlandią i Hiszpanią (po 95 proc.). W zestawieniu KE wśród krajów wyznaczających trendy otwartości danych w 2021 r. z wynikami 94 proc. pojawiły się również Estonia oraz - po raz pierwszy - Ukraina. Każde z tych państw poprawiło swój wynik w stosunku do 2020 roku. Do drugiego klastra - "fast-trackers" - przesunęły się natomiast Dania (lider ubiegłorocznego rankingu) oraz Austria.

Jako Polska cały czas stawiamy sobie bardzo ambitne wyzwania w zakresie otwartych danych i konsekwentnie je realizujemy. Komisja Europejska bardzo wysoko ocenia nasze działania, z roku na rok awansujemy w jej rankingu – wskazał cytowany w komunikacie minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialny za program otwierania danych. Jako liderzy jesteśmy wzorem dla innych państw, jak skutecznie otwierać dane - dodał.

W Open Data Maturity Report 2021 Polska z wynikiem 100 proc. punktów zajęła pierwsze miejsce spośród badanych państw w kategorii "impact", w ramach której mierzony jest wpływ otwartych danych na wybrane aspekty życia społecznego i gospodarczego.

Reklama

Andruszkiewicz zauważył, że wysoko oceniono również dojrzałość polskiego portalu z otwartymi danymi – dane.gov.pl. W tej kategorii zajęliśmy miejsce drugie i dostaliśmy 97 proc. punktów. Plasuje nas to zaraz za zwycięską Francją z jej wynikiem 98 proc. Znacznie poprawiliśmy też nasze notowania w obszarze jakości danych, przeskakując z miejsca 18 na 9! To dokonały wynik – wskazał.

W raporcie zauważono, że Polska odnotowała najwyższy ruch wychodzący z portalu przy wykorzystaniu API. W przypadku naszego kraju, a także Luksemburga i Danii, co najmniej połowa ruchu na portalach wynika z samego wykorzystania API - zaznaczyła KPRM.

"Przyszłość to dane"

Wśród dobrych praktyk z Polski w raporcie Open Data Maturity 2021 wymieniono m.in.: mechanizm koordynacji i monitorowania polityki otwartych danych, nowy Program Otwartych Danych na lata 2020-2027 oraz badanie wykorzystania danych wśród przedsiębiorców. Autorzy raportu zwrócili także uwagę na kursy Akademii Otwartych Danych oraz coroczną konferencję "The future is data. Przyszłość to dane".

Konsekwentnie budujemy ekosystem otwierania danych, opierając go na trzech filarach: regulacyjnym, technicznym oraz organizacyjno-instytucjonalnym. To dzięki zaangażowaniu pełnomocników ds. otwartości danych w ministerstwach, GUS i KPRM możliwe jest efektywne wdrażanie otwartości w administracji rządowej, a portal dane.gov.pl staje się istotną kopalnią danych – poinformowała cytowana w komunikacie pełnomocnik ds. otwartości danych w KPRM Anna Gos.

Rankingi Open Data Maturity są opracowywane przez Capgemini Invent w ramach data.europa.eu - inicjatywy Komisji Europejskiej. '