Raport Konkurencyjności 2021 (Eight Competitiveness Report), który przygotowała globalna organizacja doradcza Eight International, zawiera m.in. globalne rankingi dot. wielkości gospodarki, łatwości prowadzenia biznesu czy jakości edukacji.

Reklama

Pozycja Polski

Według autorów raportu obecne otoczenie biznesowe w Polsce nieco się pogorszyło w porównaniu z poprzednim zestawieniem z 2015/2016. Spadła także ocena łatwości prowadzenia biznesu, podobnie jak miejsce w światowym rankingu wolności gospodarczej i konkurencyjności. "Choć spadek jest niewielki, to powinien skłonić do wysiłków, by odwrócić sytuację" - podkreślają autorzy.

Jednocześnie chwalą oni Polskę za awans w rankingu jakości infrastruktury: z 56. miejsca na 138 krajów na 25. na 141 krajów. Zdaniem autorów, Polskę można docenić także za dokonania na polu edukacji, zarówno średniej jak i wyższej. Zwracają oni uwagę m.in. na zmiany w rankingu PISA - awans z pozycji 19. w latach 2015/2016 na 11. w latach 2019/2020.

Wzrosła także pozycja Polski w zestawieniu globalnego zaufania konsumenckiego.

Reklama

Co trzeba poprawić?

Raport Konkurencyjności 2021 wskazuje zarazem, iż potrzebne są działania na rzecz zmniejszenia nierówności majątkowych i nierówności pomiędzy płacami, gdyż nasz kraj spadł w obu rankingach.

Organizacja stojąca za raportem pozytywnie oceniła ogólną sytuację na kontynencie europejskim. "Europa jako jeden region jest drugą potęgą gospodarczą świata, mogącą śmiało rywalizować z Chinami i USA. Europejskie modele społeczno-gospodarcze są względem siebie komplementarne, a każdy region europejski ma swoją specyfikę" - wskazano w opracowaniu.

Jak dodano, konkurencyjność gospodarcza nie jest już synonimem taniej siły roboczej czy niskich podatków, lecz unikalną mieszanką indywidualnych swobód, zbiorowej decyzyjności, przedsiębiorczości i ochrony socjalnej.