Według stanu na koniec lipca 2021 r. do rejestru REGON wpisanych było 4 764,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Jak podał GUS, to o 0,3 proc. więcej, niż miesiąc wcześniej i o 3,7 proc. więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Reklama

W komunikacie podano, iż liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 6 proc.

Spadek podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek handlowych o 10,4 proc., a dla spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 5,5 proc. - poinformowano. Liczba nowo zarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zmniejszyła się o 9,3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W komunikacie GUS czytamy, iż w lipcu liczba wyrejestrowanych podmiotów z rejestru REGON wyniosła 14,1 tys.

Ze względu na formę prawną odnotowano spadek liczby wyrejestrowanych spółek handlowych o 24,3 proc., natomiast wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 2,4 proc. - napisano.

Kto zawiesił działalność?

Według GUS podmioty z zawieszoną działalnością na koniec lipca stanowiły 10,9 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON.

Największy wzrost liczby zawieszonych podmiotów odnotowano (w uj. miesięcznym) w sekcji edukacja (13,1 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (7,5 proc.), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (4,0 proc.).

Największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w ujęciu miesięcznym odnotowano w woj. śląskim (2 proc.), a także lubuskim i łódzkim (o 1,8 proc.) - poinformował GUS.