F"orum Ekonomiczne od 1992 roku organizowane było nieprzerwanie w Krynicy. Jednak wieloletnia umowa o współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego podpisana przez organizatorów Forum z Województwem Małopolskim i miastem Krynica Zdrój wygasła w tym roku. W związku z tym Instytut Studiów Wschodnich wystąpił z zapytaniem ofertowym do: województwa wielkopolskiego, miasta Poznań, Międzynarodowych Targów Poznańskich, województwa dolnośląskiego, miasta Karpacz, województwa małopolskiego, miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój, województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem, na jakich warunkach ww. partnerzy gotowi byliby do współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego w przyszłości" - czytamy w komunikacie na stronie Forum.

Reklama

"W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęły cztery oferty: województwa dolnośląskiego z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami , województwa małopolskiego z Krynicą Zdrój, województwa wielkopolskiego z Poznaniem i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi , województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem. Potencjalni partnerzy zaproponowali warunki na jakich gotowi są współpracować z Forum Ekonomicznym w przyszłości" - piszą organizatorzy.

Dwie przyjęte oferty

"Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała, że do dnia 25 stycznia wyłączność na dalsze negocjacje otrzymuje w pierwszej kolejności konsorcjum podmiotów na którego czele stoi Województwo Dolnośląskie. W przypadku niepowodzenia negocjacji z Województwem Dolnośląskim Instytut Studiów Wschodnich deklaruje gotowość do prowadzenia negocjacji z Wielkopolską, Poznaniem i MTP, które zgłosiły bardzo atrakcyjną i profesjonalną ofertę" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Odrzucone oferty

"Niestety komisja przetargowa uznała, że z powodu niespełnienia przedstawionych przez organizatora Forum Ekonomicznego oczekiwań związanych z zapewnieniem przez partnerów odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej oferty województwa małopolskiego z Krynicą i województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem zostały odrzucone" - podsumowują organizatorzy.