Nagrodę wręczył pomysłodawca i organizator Forum, przewodniczący jego Rady Programowej, Zygmunt Berdychowski. "Nagrodziliśmy wyjątkowego menadżera, społecznika, polityka, który dla wolnej Polski poświęcił wiele lat swojego życia" - mówił Berdychowski, wręczając wyróżnienie prezesowi PGNiG Jerzemu Kwiecińskiemu. Jak mówił w laudacji członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego Dawid Jackiewicz, PGNiG wyróżniono m.in. za skuteczną batalię przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, skutkującą obniżeniem ceny gazu dostarczanego z Rosji w ramach kontraktu jamalskiego. W efekcie PGNiG zyskało 6 mld zł za lata 2014-2020. Środki trafią m.in. na inwestycje w budowę niskoemisyjnej gospodarki.

Reklama

Rada Programowa doceniła - jak mówił Jackiewicz - "determinację, umiejętności negocjacyjne, ogromną znajomość rynku i jego specyfiki". Doceniono także dywersyfikację działalności PGNiG, planowany rozwój projektów w zakresie biometanu i wodoru, a także działania na rynku płynnego gazu LNG i sprężonego gazu CNG. PGNiG chce też inwestować w fotowoltaikę. "PGNiG to ścisła ekstraklasa spółek odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie" - podkreślał Jackiewicz.

Dziękując za wyróżnienie, prezes spółki Jerzy Kwieciński powiedział, że nagroda dla PGNiG to nagroda w dwóch kategoriach: maratonu i sprintu. Maratonem - jak mówił - był spór sądowy z Gazpromem, a sprintem - czas praktycznego wdrożenia wyroku trybunału. "Nie tylko sztuką było wygrać wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie, ale także go wdrożyć, co zajęło nam trzy miesiące" - mówił prezes PGNiG. Podkreślił rekordowe tegoroczne wyniki spółki.

Reklama

W pierwszej połowie 2020 r. Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała 5,92 mld zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży równych 21,04 mld zł. Zysk netto był czterokrotnie wyższy niż przed rokiem. Zgodnie z podanymi przez spółkę danymi, wynik EBITDA za I półrocze wyniósł 9,35 mld zł, a EBIT 7,65 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. EBIT wzrósł czterokrotnie, a EBITDA - trzykrotnie. Wyniki finansowe PGNiG za I półrocze i II kwartał 2020 r. były najlepszymi wynikami polskiej spółki w historii GPW.

Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu oraz ropy naftowej, importem gazu, a także - poprzez kluczowe spółki - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i prądu. PGNiG ma też akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe.

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzą w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, RESPECT Index, WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA.